"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Wester

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Att jobba som rektor: om rektorer som professionella yrkesutövare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 209-220
Rantala, Anna; Wester, Maria
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Wester, Maria
NU2020, 7-9 oktober, 2020, digital konferens
Holmgren, Ulf; Bränberg, Agneta; Wester, Maria
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2019, Vol. 9, (1) : 20-33
Fjellström, Mona; Wester, Maria
: The 2nd EuroSoTL conference, June 8-9 2017, Lund, Sweden
Andersson, Per; Wester, Maria
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 161-162
Wester, Maria
EuroSoTL: Bridging Boundaries through the Scholarship of Teaching & Learning, June 8-9 2015, University college Cork, Ireland
Andersson, Per; Wester, Maria
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 10-11
Andersson, Per; Wester, Maria
Academic Bildung in Net-Based Higher Education, Abingdon, UK: Routledge 2015 : 90-106
Englund, Claire; Wester, Maria
Didaktisk Tidskrift, Vol. 23, (1) : 477-492-
Wester, Maria
Ett universitet i tiden: universitetspedagogiska konferensen 2013 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 34-35
Wester, Maria
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 127-147
Larsson, Anna; Wester, Maria
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Umeå: Lärarutbildningsfakulteten vid Umeå universitet 2004, (1-2) : 29-47
Wester, Maria

Forskargrupper

Gruppmedlem