Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 mar, 2017

Åsa Berglund och Konrad Abramowicz får pedagogiskt pris

NYHET Universitetslektorerna Åsa Berglund och Konrad Abramowicz tilldelas teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2017. Priserna delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 20 maj.

Åsa Berglund är lärare och forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Hon disputerade 2010 och förordnades som universitetslektor 2014. Hon undervisar framförallt vid kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd.

Ur prismotiveringen:
”Hon får regelbundet allra högsta betyg för sina undervisningsinsatser av studenterna vid kursutvärderingar. Hon bedriver och utvecklar sin undervisning på ett föredömligt sätt genom att sträva efter en tydlig koppling mellan teori och praktik samt att tillämpa moderna pedagogiska metoder för att främja aktivt lärande hos studenter.”

Åsa Berglund har också arbetat aktivt med att stärka forskningsanknytningen i kurser inom miljö- och hälsoskyddsutbildningen. Hon hade en viktig roll i att utveckla en ny baskurs inom magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd, och även arbetat mycket med att utveckla studenternas skrivande samt deras förmåga till kritisk tänkande.

Vidare har hon åtagit sig en mentorsroll för institutionens doktorander som medverkat i att granska studentarbeten. Hon har också tagit ett bredare ansvar för utbildning inom fakulteten genom att ingå i en utredningsgrupp angående undervisning inom området hållbar utveckling för fakultetens civilingenjörsprogram.

Konrad Abramowicz kom till Umeå universitet som utbytesstudent från Polen. Han antogs senare till forskarutbildning i matematisk statistik och disputerade 2011. Sedan 2014 är han lektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Under sin tid som lärare har han gjort stora insatser för att utveckla utbildningen, bland annat genom att förnya grundkurser i matematisk statistik för blivande civilingenjörer. Framförallt har han starkt bidragit till nyutveckling av datorövningar och användandet av dator som pedagogiskt hjälpmedel.

Ur prismotiveringen:
”Konrad har en närmast unik förmåga att motivera sina studenter. Hans pedagogiska förmåga visar sig kanske främst i att han trots högt ställda kvalitetskrav på studenterna ändå är en mycket omtyckt lärare.”

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Berglund, universitetslektor, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitetTelefon: 090-786 95 59
E-post: asa.berglund@umu.se

Konrad Abramowicz, universitetslektor, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitetTelefon: 090-786 79 01
E-post: konrad.abramowicz@umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog