"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-14

Att få åldras som jag lever nu

NYHET "Att få åldras som jag lever nu – en intervjustudie om hälsa och livsvillkor bland hbtq-personer över 65 år", är en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Studien har genomförts av forskarna Ida Linander och Evelina Liliequist vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Resultaten kan användas för att bättre förstå behoven hos äldre hbtq-personer och därmed stärka möjligheterna till en god och jämlik hälsa

Studiens resultat visar att de flesta av deltagarna upplever sin hälsa som god. Samtidigt framkommer att hälsan är tätt sammankopplad med livsvillkor som möjlighet till öppenhet och synlighet, tillgång till sociala sammanhang, socialpolitiska förutsättningar samt hbtq-kompetent vård och omsorg.

Det är vanligt att den nuvarande goda hälsan kontrasteras mot tidigare perioder i livet när deltagarna mått sämre, delvis som en följd av att de inte kunnat leva öppet och ibland även varit utsatta för våld.

God och jämlik hälsa

Några viktiga resultat som framkommer i rapporten är att riktad verksamhet för äldre hbtq-personer är hälsofrämjande, liksom aktivt engagemang i hbtq-frågor, fungerande sociala relationer och tillgång till sociala sammanhang.

Det framkommer också att deltagarna känner en oro över att bli beroende av vård- och omsorgspersonal i relation till sin hbtq-identitet eller hbtq-erfarenhet, eftersom det finns en rädsla för att inte bli respektfullt bemött eller få hbtq-specifika behov tillgodosedda.

Resultaten kan användas för att bättre förstå behoven hos äldre hbtq-personer och därmed stärka möjligheterna till en god och jämlik hälsa.

Intervjustudien finns tillgänglig online