"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-03

Att leva med graviditetsdiabetes

NYHET Ny kunskap om hur gravida kvinnor påverkas av att få och leva med diagnosen graviditetsdiabetes presenteras i den avhandling som Margareta Persson försvarar vid Umeå universitet den 11 december.

Graviditetsdiabetes är en komplikation som drabbar ca 2 procent av alla gravida i Sverige. För de flesta går sjukdomen tillbaka efter graviditeten, men risken att få ”vanlig” diabetes inom en tioårsperiod är avsevärt förhöjd.

Avhandlingen fokuserar på erfarenheter av graviditetsdiabetes ur olika perspektiv – den gravida kvinnans, barnmorskans och specialistläkarens (obstetrikerns) – samt tillämpningen av massundersökning (screening) av kvinnor som utvecklar riskfaktorer för graviditetsdiabetes under sin graviditet. Det sistnämnda fungerade dock inte tillfredsställande. Gravida kvinnor med riskfaktorer för graviditetsdiabetes födde i större utsträckning barn som vägde mer än 4,5 kg.

De gravida kvinnornas erfarenheter av att leva med graviditetsdiabetes kan beskrivas som en process från ”att lamslås till att successivt uppnå balans’. Erfarenheterna kunde vara både positiva och negativa, och de flesta ansåg sig villiga att ”betala priset”, dvs. anpassa sig till de krav, förväntningar och rekommendationer som ska säkerställa deras egen och det väntade barnets hälsa. Barnmorskornas erfarenheter av att ge mödrahälsovård till kvinnor med graviditetsdiabetes präglades av oro över att misslyckas med att hantera motstridiga krav: Å ena sidan att övervaka och kontrollera utvecklingen av den komplicerade graviditeten; å andra sidan att få igång och motivera för livsstilsförändringar genom att stärka den gravidas egna resurser. Läkarna beskriver sina erfarenheter som att handskas med otydligheter som rör den egna yrkesrollen, organisationens utformning, balansen mellan moderns och fostrets intressen samt bristen på nationell och internationell konsensus kring rekommendationerna vid graviditetsdiabetes.

Margareta Persson är barnmorska sedan 1990 och har arbetat med mödrahälsovård och BB-vård inom Umeå Sjukvård. Hon kommer från Grimsmark, Ånäset, och varit bosatt i Stockholm och Falun innan hon för 18 år sedan återvände till Västerbotten och Umeå. Hon kan nås på tel. 070-525 85 35,
e-post: margareta.persson@obgyn.umu.se

Fredagen den 11 december försvarar Margareta Persson, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Gestational Diabetes Mellitus- Experiences of pregnant women, midwives, obstetricians and the performance of screening. (Svensk titel: ”Graviditetsdiabetes” – Gravida kvinnors, barnmorskors och obstetrikers erfarenheter samt tillämpning av screening). Disputationen äger rum kl 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan.
Opponent är doc. Marie Berg, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-27761