"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-28

Att utmana makten – samtal om kultur och våld

NYHET I dag på eftermiddagen möts lokala kulturutövare och forskare vid Umeå universitet för att diskutera frågor om makt och kön inom kultur och våld. Närmare 100 personer deltar i seminariet, som blir en upptakt till en nationell genuskonferens som äger rum i Umeå 2014.

Vem har tillgång till kulturen? Vem är utövare och vem är konsument av kultur? Vilken betydelse har kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt för hur vi förstår olika former av övergrepp? Vad är våldtäkt och vad är bara ”dåligt sex”?

Det är några av de frågor som kommer att tas upp på dagens seminarium. Programmet är uppdelat i två paneldiskussioner med rubrikerna ”Att utmana makten inom kulturen” och ”Våld: Den yttersta konsekvensen”. I panelerna medverkar lokala kulturutövare och genusforskare vid Umeå universitet. Samtalen leds av Eva Gustafsson, Teatercentrum, och professor Ann Öhman, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet. Bakom arrangemanget står Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet, Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Seminariet är en försmak på den nationella genuskonferensen som äger rum i Umeå den 26-28 november 2014. Temat för konferensen är Challenging Power (Att utmana makten), något som också är ett tema för hela kulturhuvudstadsåret

Tid: 28 november, kl 13-17.00
Plats: Grim, Folkets hus, Umeå

Intresserade journalister hälsas varmt välkomna!

Program

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna Croon Fors, föreståndare för Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitetTelefon: 090-786 61 35
E-post: acroon@informatik.umu.se

Redaktör: Karin Wikman