"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-15

Åtta licentiatavhandlingar om historiska medier

NYHET Under maj och juni 2014 lägger åtta licentiander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning fram sina licentiatavhandlingar. Licentianderna är knutna till en forskarskola för yrkesverksamma lärare som med stöd från Vetenskapsrådet bedrivs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna.

I januari 2012 påbörjade femton historielärare en distansutbildning med 80 procents studietakt fram till licentiatexamen. Studierna har bedrivits inom en forskarskola som har finansierats av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté inom regeringens satsning på fortbildning av yrkesverksamma lärare.

Historiska medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning (ForHiM) bygger på samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna. Forskarskolans administreras från Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, med professor Daniel Lindmark som föreståndare och docent Anna Larsson och FD Björn Norlin som biträdande föreståndare. Lokal samordnare vid Högskolan Dalarna är professor Monika Vinterek, som också är gästprofessor vid Umeå universitet.

Avhandlingsprojekten är inriktade mot olika aspekter på de medier som används vid undervisning och lärande i historia, från läroböcker via film till digitala medier. Forskarskolan har haft en tydlig internationell profil med ett stort antal internationella gästlärare på kurserna och två gemensamma internat med doktorander från Georg Eckert-institutet för internationell läroboksforskning i Braunschweig, Tyskland.

Utöver licentiatavhandlingarna publiceras forskarskolans resultat i två antologier, varav den ena särskilt riktar sig till yrkesverksamma lärare.

Fyra av licentianderna försvarar sina uppsatser vid seminarier i Umeå under vecka 22, medan fyra har sina seminarier förlagda till Falun vecka 23. Följande licentiatavhandlingar kommer att ventileras i Umeå:

Måndagen den 26 maj 2014 klockan 9.15 i Hörsal F, Humanisthuset.
Karin Sandberg, Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. Opponent: FD Ann-Kristin Högman, Karlstads universitet.

Måndagen den 26 maj 2014 klockan 13.15 i Hörsal F, Humanisthuset.
Lina Spjut, Den envise bonden och Nordens fransmän: Svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939. Opponent: FD Anne Berg, Uppsala universitet.

Tisdagen den 27 maj 2014 klockan 13.15 i Hörsal F, Humanisthuset.
Andreas Westerberg, Medieteknik och historieundervisning: Diskurser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010. Opponent: professor Pelle Snickars, Umeå universitet.

Onsdagen den 28 maj 2014 klockan 13.15 i Hörsal F, Humanisthuset.
Maria Deldén, Historien som fiktion: Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen. Opponent: professor Silwa Claesson, Göteborgs universitet.

Här finner du även kortfattade sammanfattningar av respektive licentiatavhandling

Redaktör: Per Melander