Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-02

Avhandling om gen med koppling till cancer och blodsjukdom i Västerbotten

NYHET En speciell gen i arvsmassan har anknytning till en ovanlig blodsjukdom som förekommer i en släkt i Västerbotten. Samma gen förekommer även i ökat antal vid vissa fall av lungcancer där man kan se att den ger en försämrad prognos. Det visas i en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

I sin avhandling studerar Ann-Louise Vikberg  en gen med beteckningen KIF23. Det är sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan genen och en mycket ovanlig form av ärftlig anemi, det vill säga sämre fungerande röda blodkroppar.

Denna anemi, CDA III, finns i hela världen bara i fyra olika släktträd, varav ett i Västerbotten. Den form av anemi, ofta kallat ”blodbrist”, som CDA III utgör är dock relativt mild. Den västerbottniska familj som är bärare av anlaget har kartlagts i sex generationer och man kunde då se att risken att en förälder ska föra vidare sjukdomen till ett barn är 50 procent. Det gick även att bland de drabbade i Västerbotten se en ökad förekomst av blodcancertypen myelom och dess förstadier.

I avhandlingen fokuserar Ann-Louise Vikberg och den forskargrupp hon ingår i vid Institutionen för medicinsk biovetenskap på att hitta vilken mutation som orsakar CDA III, undersöka närmare varför sjukdomen främst drabbar benmärgen, samt att reda ut relationen mellan genetisk orsak till CDA III och cancer.

Forskarna hittade en mutation i genen KIF23. Proteinet som den genen kodar för har en viktig funktion i celldelning. Celler med den aktuella mutationen fick svårt att dela sid. De fick därför istället flera cellkärnor, något som man också har sett hos CDA III—patienter. Fyndet av denna genetiska orsak till CDA III har gjort det enklare att diagnosticera sjukdomen.

Det gick att se att KIF23 kodade för fler varianter av protein än tidigare känt, och att dessa proteiner varierar i nivå mellan olika vävnader. Man fann också att hittills okänd interaktion mellan KIF23 och proteinet COPI som transporterar substanser mellan olika delar av cellen.

Tidigare forskningsresultat har visat samband mellan genen KIF23 och cancer samt att förhöjda nivåer av genen ger dålig prognos. I prover från lungcancer med förhöjda nivåer av KIF23 fann forskarna inga cancerrelaterade förändringar i anslutning till själva genen, utan att flertalet prover istället hade ökat antal av den kromosom där KIF23 finns. Det bekräftar en vanlig teori om hur cancer kan uppkomma, att misslyckad fördelning av kromosomer vid celldelning ger upphov till så stora störningar i cellen att cancer kan utvecklas.

CDA III är en anemi som bara verkar kunna drabba människor. Forskarna prövade mutationen som ger CD III i möss, men mössen visade inga tecken på sjukdom. Exakt vilken mekanism det är som gör att människor men inte möss kan drabbas, har man inte lyckats klarlägga än.

Ann-Louise Vikberg har rötterna i Norrbotten och arbetar som biomedicinsk analytiker på Norrlands universitetssjukhus.

Om disputationen

Ann-Louise Vikberg, Institutionen för medicinsk biovetenskap, försvarar fredag 5 mars kl. 9.00 sin avhandling Mitotiskt kinesinliknande protein 1 (MKLP1/KIF23) i ärftlig medfödd dyserythropoietisk anemi typ III och i cancer. Fakultetsopponent Pontus Aspenström, Uppsala universitet. Huvudhandledare Irina Golovleva. Delta via Zoom: https://umu.zoom.us/j/65108113265 .

Kontakt

Ann-Louise Vikberg
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 11 89