"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-26

Avhandling: Tillväxtfaktorer samspelar i cancerutveckling

NYHET Biologiska funktioner bakom samspelet i signalkedjan mellan proteiner som bidrar till utveckling av cancer, är i fokus för Karthik Aripakas avhandling i patologi som han försvarar 29 november.

Text: Ola Nilsson

Prostatacancer är den näst vanligaste cancern och en av de som orsakar flest dödsfall bland män i världen. Så länge cancern inte växer utanför prostatakörteln eller ger upphov till metastaser, kan den behandlas framgångsrikt med strålning, medicin eller kirurgi. Det är därför viktigt att förstå mekanismerna bakom hur cancer uppträder och hur den blir invasiv och metastaserad.

I en av avhandlingens studier, belyses spännande funktioner för proteinet TRAF6 som en nödvändig faktor för uttrycket av Wnt3a-målgener. Detta kunde bekräftas in vivo med hjälp av zebrafiskar som genmodifierats med CRISPR/Cas9. TRAF6 är redan känt för att vara en drivkraft för inflammatoriska processer och ett adapterprotein med enzymatisk förmåga att reglera vissa proteiner att utföra flera funktioner. Forskargruppen har visat att Wnt3a främjar TRAF6-interaktion med co-receptorer i Wnt-signalkedjan och främjar utvecklingen av prostatacancer genom dess positiva effekter på Wnt3a-signalering.

Njurcellscarcinom, RCC, uppstår i njurparenkym och njurbäcken, och hypoxi spelar en viktig roll i dess utveckling till att bli en aggressiv cancerform. RCC är den elfte vanligaste typen av cancer i Sverige, och under 2018 rapporterades cirka 629 sjukdomsrelaterade dödsfall. Hypoxi, det vill säga syrebrist i vävnaden, påskyndar tumörens tillväxt och aggressivitet. I en studie i avhandlingen förklaras de kritiska aspekterna av samverkan mellan TGF-ß-signalering och aktivering av hypoxivägen, och även den nya upptäckten av en interaktion mellan TGF-ß Typ I-receptorn (ALK5) och HIF-α kan ge en mer djupgående förståelse av mekanismerna bakom njurcellscancers progression. Man fortsätter också arbetet med att förstå HIF-3a: s roll i utvecklingen av njurcellscancer.

Karthik Aripaka har sedan tidigare en Masters in Molecular genetics vid Andhra University i Visakhapatnam, Indien.

Till avhandlingen

Om disputationen

Karthik Aripaka, Institutionen för medicinsk biovetenskap, försvarar fredag 29 november sin avhandling Funktionella studier av betydelsen för komponenter i Wnt-, TGF-β- och HIF-signalering vid cancerprogression. Fakultetsopponent Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet. Huvudhandledare Marene Landström. Plats: Major groove, byggnad 6L, Norrlands universitetssjukhus. Tid: Kl. 13.00.

Kontakt

Karthik Aripaka
Övrig/annan befattning, postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-785 44 81