Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-11

Avtal ska ge Umeå universitet digital tillgång till arkivsamlingar

NYHET Umeå universitet och Institutet för språk och folkminnen vill skriva ett samarbetsavtal för att göra Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeås samlingar digitalt tillgängliga för forskare, lärare och studenter. Det är alltså inte aktuellt med en fysisk flytt av arkivmaterialet till universitetet.

– Samlingarna är viktiga för Umeå universitets forskning och utbildning – i synnerhet ljudinspelningarna. Institutet för språk och folkminnen har tydligt deklarerat att ljudinspelningarna inte skulle följa med vid en flytt till Umeå universitet utan att de kommer att flyttas till Uppsala för digitalisering. Detta är en viktig orsak till varför vi ser det som en bättre lösning att satsa på ett samarbetsavtal där vi kan få digital tillgång till materialet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Institutet för språk och folkminnen beslutade i oktober 2013 att lägga ner Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet, DAUM, i Umeå och flytta samlingarna till Uppsala från och med den 1 januari 2015. Skälen var ekonomiska och beslutet möttes av många protester. En arbetsgrupp vid Umeå universitet har därefter utrett vilka förutsättningar Umeå universitet har för att ta hand om arkivmaterialet från DAUM.

Umeå universitets beslut bygger också på en ekonomisk analys av kostnader för ombyggnationer och personalförstärkning. De initiala kostnaderna vid en flytt till universitetet skulle uppgå till cirka 7,5 miljoner kronor för 2015 och därefter lönekostnader på 1,5 miljoner kronor per år.– Det skulle innebära ett långsiktigt ekonomiskt åtagande för ett material som universitetet inte har uppdrag eller finansiering för. Vi anser att det huvudsakliga ansvaret måste ligga på Institutet för språk och folkminnen, säger Lena Gustafsson.
Lösningen blir i stället ett samarbetsavtal för digitalisering, men även för tillgång till register och utökade möjligheter för fjärrlån.

Mikael Sjögren, överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek, som lett utredningsgruppen vid Umeå universitet, poängterar att DAUM:s samlingar är av stor vikt för forskare, lärare och studenter vid Umeå universitet. Det gäller framförallt för ämnen inom humaniora och för universitetets särskilda ansvar för minoritetsspråken samiska och meänkieli.
– Vi kommer att ta ett helhetsgrepp för en digital lösning där bägge parter kan bidra med kompetens inom området. Tillsammans med utökade möjligheter till fjärrlån vill vi på så sätt säkra tillgängligheten till arkivmaterialet, säger Mikael Sjögren.

Ambitionen från Umeå universitet och Institutet för språk och folkminnen är att komma överens om ett avtal under hösten.

Utredningsgruppens rapport

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTelefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Mikael Sjögren, överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotekTelefon: 070-582 65 66
E-post: mikael.sjogren@ub.umu.se

Redaktör: Karin Wikman