"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-27

Både regionalt och statligt ansvar i norr

NYHET Lokala och regionala aktörer i Nordnorge, norra Sverige och norra Finland anser det vara nödvändigt med både regionalt inflytande och ett fortsatt statligt ansvar för att stärka regionernas roll. Det visar en ny avhandling som försvaras av Lisa Hörnström, Umeå universitet, den 4 juni.

I en rad europeiska länder har regionernas roll förstärkts och förändrats under de senaste decennierna. Fokus på en förstärkt roll för regioner, särskilt när det gäller regionalpolitik, har i stor utsträckning kanaliserats via EU. Detta fokus på regioner har också påverkat de nordiska länderna och reformer har initierats för att förstärka den regionala nivåns roll i det politiska systemet.

I avhandlingen studerar Lisa Hörnström hur politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet i de norra delarna av Finland, Sverige och Norge ser på en förändrad roll för regionen i det politiska systemet - särskilt med hänsyn till att de nordiska länderna präglas av en regionalpolitik där fokus legat på statligt styrda åtgärder och omfördelning främst till förmån för de norra delarna av länderna.

Genom dokumentstudier och intervjuer med centrala aktörer i Troms fylke i Norge, Västerbottens län i Sverige och Norra Österbottens landskap i Finland visar Lisa Hörnström att det finns en dubbelbottnad syn på den egna regionens potential och roll. Å ena sidan ser man stora möjligheter till utveckling genom satsningar på gruv- och skogsindustrin samt utvinning av olja och gas i Nordnorge, men också genom satsningar på turism och andra nya näringar. Aktörer i de nordliga regionerna vill också ha ett större regionalt inflytande över utvecklingsfrågorna. Å andra sidan betonar man vikten av ett starkt statligt ansvar och omfördelning av offentliga resurser för att även dessa regioner ska kunna utvecklas.

- Regionala aktörer anser därför att det är möjligt för att inte säga nödvändigt att kombinera större regionalt inflytande med ett fortsatt starkt statligt ansvar, säger Lisa Hörnström.

Lisa Hörnström är uppvuxen i Sunderbyn utanför Luleå i Norrbottens län.

Den 4:e juni 2010 försvarar Lisa Hörnström sin avhandling med titeln Redistributive regionalism – narratives on regionalisation in the Nordic periphery (Svensk titel: Omfördelande regionalism – berättelser om regionalisering i den nordliga periferin) i Hörsal S205, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Professor Marie-Louise von Bergmann-Winberg, Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet.

För mer information kontakta:Lisa HörnströmStatsvetenskapliga institutionen, Umeå universitetTelefon: 070-676 87 25
E-post: lisa.hornstrom@pol.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov