"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-08

Barn fick bättre matvanor av livsstilsprogram

NYHET Mer nyckelhålsmärkta livsmedel, och mindre läsk och saft, slank ner efter att överviktiga 8–12-åringar deltagit i ett tvåårigt stödprogram för att ändra sina levnadsvanor.

Mer än vart femte barn lider av övervikt. Det är dubbelt så många jämfört med för tjugo år sedan, och antalet med fetma har ökat ännu mer.

Kostvetaren Maria Waling vid Umeå universitet har i sin avhandling undersökt om det går att förbättra barns matvanor och hälsa genom ett särskilt livsstilsprogram.

I studien ingick 105 överviktiga 8–12-åringar. Hälften av barnen fick delta i ett livsstilsprogram och hälften av barnen fungerade som en jämförelsegrupp. Livsstilsprogrammet bestod av fjorton gruppträffar under det första året, och under år två gavs fortsatt stöd genom en webbplattform.

Nyttigare kost möjlig

Studien visar att deltagare i programmet fick något förbättrade matvanor. Barnen åt mer nyttiga produkter och drack mindre sötade drycker än kontrollgruppen. Bägge gruppernas BMI (Body Mass Index) ökade också i mindre utsträckning än vad som förväntas i åldersgruppen. – Resultaten visar att kosten går att förbättra, säger Maria Waling, men påpekar samtidigt att livsstilsprogrammet hade mindre effekt än väntat på barnens kroppsmått och metabola hälsa.
– Därför är det viktigt att satsa på förebyggande åtgärder och tidigt fokusera på barns matvanor för att förhindra att övervikt utvecklas överhuvudtaget.

Särskilt BMI för barn

Enligt Maria Waling går det att understödja bra matvanor på många nivåer i samhället, och en fördel med insatser i till exempel förskola och skola är att alla barn kan delta. Skolan är också en bra första kontakt för föräldrar som misstänker att deras barn väger för mycket.
– Oroliga föräldrar kan kontakta skolhälsovården, som kan hjälpa till med att räkna ut ett BMI som är speciellt anpassat för barn.

Fakta om disputationen

Fredag den 10 juni försvarar Maria Waling, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Dietary and metabolic effects of a 2-year lifestyle intervention on overweight and obese children. Svensk titel: Effekten av en 2-årig livsstilsintervention på kostintag och metabol hälsa bland barn med övervikt och fetma. Disputationen äger rum kl. 09.00 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Marie Löf, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Näringslära, Linköpings universitet, Sverige.

För mer information, kontakta:

Maria Waling, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet Telefon: 073-056 2281, 090-786 6483
E-post: maria.waling@kost.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall