"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-12

Bästa resultatet hittills på teoretiska delprovet

NYHET Umeå universitet har genomfört både teoretiskt och praktiskt delprov av kunskapsprov för utländska läkare, efter uppehåll sedan i våras på grund av COVID-pandemin. Det teoretiska delprovet resulterade i bästa resultatet sedan starten 2016.

Det teoretiska delprovet genomfördes den 10 september med 157 prövande i Umeå. 54 prövande godkändes, vilket är det bästa procentuella resultatet sedan starten 2016. Det praktiska delprovet genomfördes den 16-17 september i Umeå och den 22-23 september i Göteborg med 40 godkända av totalt 64 prövande.

De som godkänts på det praktiska delprovet fortsätter nu vidare mot legitimation med Socialstyrelsens kurs i författningskunskap och 6 månaders praktisk tjänstgöring.

- Det är mycket glädjande att 34 procent av deltagarna kunde godkännas på det teoretiska delprovet, säger Magnus Hultin, docent vid Umeå universitet och ansvarig för kunskapsprovet. Det går naturligtvis inte att säga säkert, men sannolikt är det resultatet av intensiva studier tillsammans i olika studiegrupper samt att många fortsatt förbereda sig trots att provet i maj ställdes in på grund av restriktioner till följd av COVID-19.

Inför både det teoretiska och praktiska delprovet infördes nya rutiner efter samråd med vårdhygien i Region Västerbotten och Region Västra Götaland. Tonvikten lades på att säkerställa frisknärvaro, basala hygienrutiner och fysisk distansering. Exempelvis användes handsprit mellan varje station och grupperna med prövande minskades i storlek, även om provet dimensionerades för samma antal prövande.

- COVID-19 påverkar oss alla. Men det är viktigt att vi fortsätter ta tillvara den resurs som läkare med utbildning i tredje land utgör. Därför har det varit viktigt att nu kunna starta Kunskapsprovet igen trots pågående pandemi. Vi har försökt riskminimera med bibehållna krav för godkänt på proven, säger Magnus Hultin.

Totalt har nu 520 prövande genomfört det teoretiska delprovet med godkänt resultat och 385 har också godkänts på det praktiska delprovet sedan starten 2016. Nästa praktiska delprov arrangeras den 20-21 november och nästa teoretiska delprov den 1 december.

Vid frågor, kontakta:

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09