"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-13

Bättre Sverigeposition i bibliometrisk rankning

NYHET Umeå universitet förbättrar i år sin position bland svenska lärosäten jämfört med 2013 i CWTS Leidens bibliometriska ranking – som baseras på uppgifter om vetenskapliga publikationer och dess citering. Särskilt väl kommer Umeå universitet ut inom livsvetenskaper samt geo- och miljövetenskaper.

Tio svenska lärosäten finns med bland de 750 lärosäten som ingår i rankingen. I år får Umeå universitet en sjätte plats i landet enligt måttet genomsnittlig fältnormaliserad citeringsgrad och en sjunde plats utifrån andel publikationer som hör till de tio procent mest citerade i världen inom sitt fält, jämfört med en nionde- respektive tiondeplats 2013. De svenska lärosätena ligger relativt nära varandra. Framför allt är det KI och Stockholms universitet som sticker ut i toppen.

Umeå universitet behåller i stort sin placering i Europa – bland de 150 främsta – och i världen – bland de drygt 300 främsta – trots att rankingen utökats från att omfatta 500 universitet till att omfatta 750 universitet.

Leidenrankingen är i år indelad i sju olika ämnesområden. Där framgår att geo- och miljövetenskaper samt livsvetenskaperär Umeå universitets bästa ämnen, med en tredje- till fjärdeplats i landet. Även inom medicin och inom samhällsvetenskap ligger Umeå universitet bättre till än genomsnittet. Placeringen är sämre än genomsnittet för Umeå universitet inom kognitiv vetenskap och hälsovetenskap; matematik, datavetenskap och ingenjörsvetenskap samt naturvetenskap.

Leiden har i år gjort en finare indelning i vetenskapliga områden. År 2013 rankades bara fem områden. Dessutom har antalet rankade lärosäten blivit 250 fler. Den kontinuerliga utvecklingen gör att varje års ranking kan antas bli något bättre och mer rättvisande än den tidigare. Samtidigt blir det också svårare att göra jämförelser mellan åren.

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, konstaterar att Umeå universitets placeringar på de internationella rankinglistorna är relativt stabil.

– På den senaste av de tyngsta rankinglistorna – Times Higher Eductions lista över unga universitet – har vi fallit, medan vi har klättrat på QS lista och nu även på Leidens rankning, säger hon.

Hon menar att bakgrunden till placeringarna skiljer sig åt mellan rankinglistorna och att det krävs en djupare analys för att vara belysande i jämförelser inom vetenskapsområden och med övriga världen.

– Umeå universitet placerar sig totalt sett bra och givetvis hoppas jag att vi tar ytterligare kliv uppåt. Samtidigt är det förstås viktigt att förstå vad listorna står för och inte tillmäta dem för stor betydelse. Men med det sagt, har inte minst bibliometriska mått säkerligen kommit för att stanna ett bra tag, både i nationella och internationella jämförelser, säger Lena Gustafsson.

Rapport om Umeå universitet i Leidenrankingen 2014Läs mer om Leidenrankningen

Redaktör: Karin Wikman