"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-05

Befolkningsdatabasen SwedPop får 29 miljoner av vetenskapsrådet

NYHET Nyligen meddelade Vetenskapsrådet (VR) vilka forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse som ges stöd 2021. SwedPop får fortsatt stöd till arbetet med en sammanlänkad befolkningsdatabas.

Text: Karin Johansson

Enheten för demografi och åldrandeforskning, CEDAR, har som en del av sitt uppdrag att bygga, förvalta och tillgängliggöra demografiska och historiska databaser för forskningsändamål. Arbetet med SwedPop syftar till att uppfylla just detta. När nu VR beslutar att ge 29 234 000 SEK till SwedPop för perioden 2023-2026 är det ett glatt besked och en bekräftelse på ett gott arbete.

– Det är väldigt glädjande och ett viktigt kvitto på att våra forskningsinfrastrukturer är av en kvalitet som står sig väl i skarp nationell konkurrens, säger Elisabeth Engberg, föreståndare för CEDAR.

SwedPop – en gemensam befolkningsdatabas

Genom SwedPop tillgängliggörs sammanhängande information om hela den svenska befolkningen från tidigt 1800-tal och fram till 1950, med regionala nedslag i skilda delar av Sverige. Den data som finns omfattar såväl stad som landsbygd och olika socioekonomiska miljöer, vilket ökar möjligheterna att göra jämförande studier, i städer och på landsbygden.

– SwedPop är ett gemensamt initiativ från fem av Sveriges viktigaste historiska befolkningsdatabaser, där vi bygger samman våra databaser till en ny forskningsinfrastruktur med enhetlig kodning och databasstruktur. Arbetet samordnas från Umeå universitet, men finansieringen kommer att fördelas mellan de fem databaserna som ingår i projektet. Med SwedPop vill vi göra det enklare för forskare att få tillgång till historiska befolkningsdata, berättar Elisabeth Engberg.

Unikt data möjliggör världsledande forskning

Sveriges befolkningsdata saknar motstycke i världen. Kontinuerliga data över befolkningen och social och ekonomisk information finns tillgängliga från 1600-talet fram till idag. Detta har gett upphov till världsledande forskning inom flera områden. Men samtidigt har denna fantastiska resurs långt ifrån utnyttjats till fullo, beroende på bristande samordning och harmonisering mellan de olika databaserna och här kan SwedPop var till stor nytta.

– Vi tror att SwedPop kan ge ett viktigt bidrag till forskningen om klimat, hälsa, välfärd och befolkningsutveckling, flera av dagens stora samhällsutmaningar. Befolkningsdata som täcker långa tidsperioder och stora geografiska områden möjliggör jämförande studier av hur människors liv, hälsa, sociala och ekonomiska levnadsvillkor formats och förändrats i samspel med samhällets utveckling.

– Det här stödet från VR betyder att vi får möjlighet att vidareutveckla och avsluta det goda arbete vi har påbörjat under den tidigare bidragsperioden 2018-2022. Att bygga infrastruktur är ett långsiktigt åtagande och det gläder oss att få den tid vi behöver för att utveckla SwedPop till en värdefull och användarvänlig resurs för svensk forskning, säger Elisabeth Engberg.

Gå till SwedPops hemsida

Mer om SwedPop

Inom infrastrukturen SwedPop finns 5 stora forskningsdatabaser,
- Databaserna POPUM och POPLINK vid Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet,
- Skånes Ekonomisk-Demografiska Databas (SEDD) vid Centrum för ekonomisk demografi i Lund,
- Rotemansdatabasen vid Stockholms stadsarkiv,
- SweCens-databasen vid Riksarkivet och
- Gothenburg Population Panel (GOPP) vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet.

DDB, SEDD och Rotemansdatabasen innehåller longitudinella individdata baserade på den svenska kyrkobokföringen i utvalda regioner. SweCens-databasen baseras på de svenska historiska folkräkningarna med information om hela den svenska befolkningen och GOPP är en panelstudie baserad på folkbokföringsdata från Göteborg under 1900-talet.

Kontaktinformation

Elisabeth Engberg
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 22