"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-21

Behandlingsstrategin aktiv monitorering allt vanligare för prostatacancerpatienter

NYHET Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisk-typ” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp som publicerats i JAMA Oncology. Pär Stattin, som är professor i urologi vid Uppsala och Umeå universitet, har lett studien.

Användning av aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp är viktigt för att undvika överbehandling, vilket tidigare varit mycket vanligt i Sverige och fortfarande är mycket vanligt i många andra länder. Aktiv monitorering innebär att man inte ger aktiv behandling utan följer mannen med regelbundna kontroller och vid tecken till ökad sjukdomsaktivitet behandlar med operation eller strålterapi. Den nu aktuella studien använde information från det Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och undersökte aktiv monitorering som behandlingsstrategi för 32 518 män som diagnostiserats med icke-aggressiv prostatacancer i Sverige under tidsperioden 2009-2014.

Av dessa män hade 4 693 cancer av typen mycket lågrisk, 15 403 hade lågriskcancer och 17 115 män hade intermediärrisk cancer. Risktypen baseras på PSA-halt, stadium, och differentiering.

Användningen av aktiv monitorering ökade under studieperioden från 57 procent till 91 procent för män med cancer av mycket lågrisk, från 40 procent till 74 procent för lågriskcancer medan användningen av aktiv monitorering för intermediärriskcancer var oförändrad, 19 procent.

Pär Stattin (Foto: Mattias Pettersson)

Bland män mellan 50-59 års ålder som diagnostiserades med prostatacancer 2014, valde 88 procent av män med cancer av mycket lågrisk och 66 procent av män med lågriskcancer aktiv monitorering. I inget annat land finns så detaljerade data på risktyp och behandlingsstrategi.

Aktiv monitorering har på kort tid blivit den dominerande behandlingsstrategin för män med lågriskcancer i Sverige. Bland svenska män med cancer av mycket låg risk är aktiv monitorering helt dominerande.

– Våra resultat kan tjäna som en utgångspunkt för jämförelser av användningen av aktiv monitorering i andra länder, säger Pär Stattin.

Läs en digital publicering av artikeln i JAMA Oncology

Om publiceringen:

JAMA Oncology, artikel: Uptake of active surveillance for very low-risk prostate cancer in Sweden. Författare: Stacy Loeb, Yasin Folkvaljon, Caitlin Curnyn, David Robinson, Ola Bratt och Pär Stattin. DOI: 10.1001/jamaoncol.2016.3600

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Stattin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet
073-620 5251; par.stattin@umu.se

Redaktör: Daniel Harju