"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-26 Uppdaterad: 2023-10-27, 09:07

Bernt Eric Uhlin tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse

NYHET Professor Bernt Eric Uhlin tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse för sitt långa och dedikerade arbete med att bygga upp en världsledande och hållbar vetenskaplig miljö som främjar banbrytande biomedicinsk forskning inom molekylär infektionsmedicin. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 15 november.

för sitt långa och dedikerade arbete med att bygga upp en världsledande och hållbar vetenskaplig miljö

– Meddelandet om att jag tilldelas denna hedersutmärkelse kom som en fullständig överraskning och jag känner mig mycket hedrad, säger Bernt Eric Uhlin, professor i medicinsk mikrobiologi på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

För att möjliggöra högsta möjliga internationella forskningskvalitet, inte minst inom life science området, är det centralt att skapa och erbjuda attraktiva förutsättningar.

Bernt Eric Uhlin är erkänd både nationellt och internationellt inom sitt område. Han var initiativtagare, tillsammans med ett antal kollegor, till den multidisciplinära centrumbildningen Umeå Centre for Microbial Research (UCMR), en framgångsrik vetenskaplig plattform för strategisk rekrytering av unga toppforskare.

– Årets hedersutmärkelse tilldelar vi Bernt Eric Uhlin för hans uppbyggnad av en forskningsmiljö där unga gruppledare som rekryteras i stark internationell konkurrens kan få tillgång till tillräckliga resurser och en långsiktighet som möjliggör ett risktagande i forskningen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Med UCMR-erfarenheten som bas beviljade Vetenskapsrådet en ansökan från Umeå universitet, med Bernt Eric Uhlin som koordinator, för etablering av ett molekylärmedicinskt laboratorium i partnerskap med den välrenommerade europeiska organisationen EMBL (European Molecular Biology Laboratory). Därmed kunde UCMR-forskarna etablera MIMS (Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden) som kom att utgöra den svenska delen i det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin.

Bernt Eric Uhlin har, som föreståndare för MIMS mellan år 2007-2018, lett de internationella rekryteringarna, samt stått för ett betydelsefullt mentorskap för de nya unga gruppledarna.

–  MIMS framgångsrika koncept illustreras av att Nobelpristagaren Emmanuelle Charpentier, som ung forskare, var en av de första rekryteringarna, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

En del i Bernt Eric Uhlins helhetssyn var att också förse forskarna med bästa möjliga forskningsinfrastruktur för molekylär infektionsforskning, vilket möjliggjorts med finansiering från ett flertal externa forskningsfinansiärer.

– Jag vill verkligen framhålla att, i min roll som koordinator och föreståndare för UCMR och MIMS, har jag haft förmånen att samarbeta i team med många kollegor som varit delaktiga i våra strävanden att upprätthålla en vetenskaplig miljö som främjar nydanande biomedicinsk forskning. Jag delar således denna hedersbetygelse med dessa kollegor samt med de rekryterade unga gruppledare som tagit vara på möjligheterna och framgångsrikt etablerat sin forskning hos oss, säger Bernt Eric Uhlin.