"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-02

Beslut om ny Handelshögskola vid Umeå universitet

NYHET Styrelsen vid Umeå universitet har fattat beslut om en breddning av Handelshögskolan vid Umeå universitet. Från att tidigare endast ha omfattat en institution utgör nu tre institutioner Handelshögskolans bas.

Universitetsstyrelsen underströk också vikten av att hitta former för en fortsatt breddning så att ännu fler ämnen och institutioner kan knytas närmare Handelshögskolan.

– Vi ser med stor tillfredsställelse på att universitetsstyrelsen nu har tagit beslut om
grundstrukturen för Handelshögskolan. Nu fortsätter utvecklingsarbetet där vi i ett första steg kommer att fokusera på rekrytering av en ny rektor för Handelshögskolan, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Handelshögskolans nuvarande rektor Lars Lindbergh och styrelseordförande Curt Källströmer kvarstår året ut i enlighet med sina befintliga förordnanden. Båda två har tidigare i vår meddelat att de inte kandiderar för någon fortsättning i den nya Handelshögskolan efter årsskiftet.
– Jag är mycket tacksam för att Lars Lindbergh och Curt Källströmer fullföljer sina uppdrag och därmed säkerställer både kontinuitet och en trygg övergång till den nya Handelshögskolan. Jag vill redan nu passa på att tacka både Lindberg och Källströmer för deras insatser och stora engagemang för Handelshögskolan, och jag är helt förvissad om att de inte kommer att slå av på takten under den tid som återstår av deras mandatperiod, säger rektor Lena Gustafsson.

De tre institutionerna Handelshögskolan, institutionen för nationalekonomi samt statistiska institutionen ska enligt beslutet bilda en ny, gemensam, institution från och med den 1 januari 2012.

Redaktör: Carina Dahlberg