"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-12

Beviljas medel för utrustning som främjar digital humaniora

NYHET Kempestiftelserna har beviljat Humlab 800 000 kr för att köpa in Motion Capture-utrustning. Utrustningen kommer användas för att utforska nya möjligheter för digital humaniora inom fyra nationella forskningsinfrastrukturer där Humlab ingår. Det finns även möjligheter att på sikt att använda utrustningen i andra sammanhang, exempelvis projekt inom AI samt inom spelutveckling.

– Den centrala roll som ges till Humlab på nationell nivå genom dessa infrastrukturer innebär att utrustning och expertis som vi investerar i, har potential att gynna ett omfattande nätverk av forskare på lokal, regional, nationell och internationell nivå, säger Karin Danielsson, föreståndare för Humlab.

Den centrala roll som ges till Humlab på nationell nivå har potential att gynna ett omfattande nätverk av forskare på lokal, regional, nationell och internationell nivå

Motion Capture är en banbrytande utrustning som används för att fånga hela eller delar av en persons fysiska rörelser, förflyttningar, och i visa fall även mimik. Rörelserna översätts sedan till ett agerande hos en digital 3D-karaktär. Framför allt används denna teknik inom spelutveckling och filmproduktion men också inom medicinsk forskning. 

– Genom att tillhandahålla Motion Capture kan Humlab bredda sin tekniska infrastruktur och skapa fler förutsättningar för visualisering inom humaniora och andra discipliner, säger Jim Robertsson som kommer att implementera och hantera utrustningen.

Ett antal workshoppar kommer att erbjudas till forskare och forskarstuderande vid Umeå universitet. Där ges möjlighet att prova på utrustningen för att undersöka om och hur den kan användas i pågående eller kommande projekt. Urval av projekt och studier kommer i första hand ske inom ramen för Humlabs infrastrukturer samt bland pågående forskningsprojekt hos Humlabs anknutna forskare, men framöver kommer möjligheter finnas för fler att använda utrustningen. Målet är att informera nya forskningsansökningar där motion capture kan användas. I ett första projekt kommer Humlab utforska hur motion capture kan användas för att användargenerera data till AI-system.