"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-29

Bidrag ska främja strokeforskning

NYHET Strokestiftelsen Norrlands Insamlingsstiftelse vid Umeå universitet delar för 2015 ut totalt 500 000 kronor till 14 olika projekt i syftet att främja strokeforskning i Norrland, det vill säga forskning inom cerebrovaskulära sjukdomar (CS).

Cerebrovaskulära sjukdomar orsakar en stor del av fallen av för tidig död hos människor i moderna västerländska samhällen och innefattar slaganfall (stroke), transistorisk ischemisk attack (TIA, mini-stroke), sinustrombos och asymptomatisk karotisstenos.

Kända riskfaktorer för cerebrovaskulära sjukdomar är högt blodtryck, ålder, höga blodfettsnivåer, diabetes och alkoholmissbruk.

Följande personer tar emot bidrag som ska användas i forskningssyfte inom området:

Charlotte Häger, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, får 60 000 kronor för forskningsprojektet Rörelsekontroll efter stroke under samtidig registrering av fingerrörelser och hjärnaktivitet.

Marie Eriksson, Statistik vid Handelshögskolan, Umeå universitet, får 60 000 kr för forskningsprojektet Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning hos patienter med förmaksflimmer.

Jonatan Salzer, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, får 60 000 kronor för forskningsprojektet Obalans-stroke eller annan orsak?

Thomas Mooe, Östersunds sjukhus, får 40 000 kronor för forskningsprojektet Sjuksköterskebaserad telefonuppföljning och risker för återinsjuknande i stroke.

Patricia Hägglund, Institutionen för odontologi, Umeå universitet 40 000 kronor för forskningsprojektet Dysfagi-evaluering efter stroke en randomiserad studie av IQoro®s rehabiliteringseffekter (DESIRE).

Kristina Johansson, Medicin-Geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett, får 40 000 kronor för forskningsprojektet Association mellan nivån av koagulationsfaktorer XII och risk för framtida intracerebral blödning.

Elias Johansson, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet, får 40 000 kronor för forskningsprojektet Sonotrombolys vid akut ischemisk stroke.

Anders Själander, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus, får 40 000 kronor för forskningsprojektet Förebyggande av stroke hos patienter med förmaksflimmer med warfarin eller nya orala antikoagulantia i Sverige.

Carl Hörnsten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, får 20 000 kronor för forskningsprojektet Umeå 85+/GERD studien delprojekt om riskfaktorer för stroke bland mycket gamla människor.

Cecilia Lindgren, Operationscentrum, Norrlands universitetssjukhus, får 20 000 kronor för forskningsprojektet Långtidsuppföljning av patienter som vårdats på NUS för subarachnoidalblödning 2008-2009.

Weigang Gu, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, får 20 000 kronor för forskningsprojektet Vilken behandling ger bättre outcome vid akut ischemisk stroke med carotis och vertebralis dissektion?.

Anna Bråndal, Umeå Strokecenter, Norrlands universitetssjukhus, får 20 000 kronor för forskningsprojektet Genomförbarhet av konditionsträning i Hemrehabverksamhet för patienter med hjärntrötthet efter stroke.

Xiaolei Hu, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, får 20 000 kronor för forskningsprojektet Kognitiva nedsättningar hos strokepatienter (KOGNEST).

Camilla Tossavainen, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus, får 20 000 kronor för forskningsprojektet TEST Tum-EKG vid stroke och TIA.

Läs mer om Strokestiftelsen Norrlands Insamlingsstiftelse

Redaktör: Anna Lawrence