"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-31 Uppdaterad: 2023-06-14, 12:58

”Big Data” och KBC:s historik och framtid när centret firar 15 år

NYHET Alla medarbetare på Kemisk Biologiskt Centrum, KBC, vid Umeå universitet och SLU bjuds in till konferens 8-9 november. Det vetenskapliga fokuset i år är ”Big Data” – dess fördelar och utmaningar inom olika forskningsområden. En speciell höjdpunkt är en paneldebatt med spännande samtal om KBC:s uppstart och framtid.

Text: Ingrid Söderbergh

KBC anordnar varje år tvärvetenskapliga KBC-dagar som främst riktar sig till forskare som arbetar i Umeå. Cirka 200-300 personer brukar delta, men i år är det deltagarrekord med över 350 anmälningar.

Ökar ”vi-känslan”

– Med uppemot 1 000 medarbetare inom KBC är det viktigt att samla personalen av flera anledningar. Dels är det ett tillfälle att träffa forskare från andra miljöer än den egna institutionen. Det är speciellt viktigt för nya medarbetare som får möjlighet att ta del av forskning som bedrivs i olika delar av KBC. En annan viktig sak är att KBC-dagarna ger en möjlighet för våra infrastrukturer att informera om de olika typer av stöd de kan erbjuda, säger Stefan Björklund, professor på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och vetenskaplig koordinator för Kemiskt Biologiskt Centrum vid Umeå universitet och SLU.

Han lägger till:

– Det är också ett tillfälle att umgås avslappnat och festligt över institutionsgränser för att stärka ”vi-känslan”!

Fokus på ”Big data”

Ett vetenskapligt fokus på årets konferens är "Big Data". Modern forskning resulterar ofta extremt stora mängder data. Inom temat ryms olika aspekter, fördelar och utmaningar med att analysera, tolka och hantera dessa data.

– Vi försöker varje år hitta teman som kan attrahera så många forskare som möjligt inom hela KBC-miljön. Vi har tidigare haft teman som ”Vetenskaplig kommunikation med omgivande samhälle”, ”Hållbar utveckling” och ”Biodiversitet och bioenergi” och det har varit lyckat. Vi hoppas att även årets tema ska fånga intresset hos många, säger Stefan Björklund.

Programmet som spänner över två dagar innehåller också flera andra inspirerande sessioner, däribland föredrag av nyanställda forskare, pristagare och forskare som fått stora anslag under året och unga forskare från Umeå Postdoc Society, UPS. Deltagarna har möjlighet att delta i rundvandringar för att få information om KBCs forskningsinfrastrukturer och den service de kan erbjuda.

Ett intressant koncept är ”elevator talks och visuella abstrakt”. Ett antal doktorander har under hösten gått en kurs i vetenskapskommunikation och några av dem får nu chansen att visa upp sina färdigheter genom mycket korta och kärnfulla presentationer av sina forskningsprojekt. Doktoranden som gör den bästa presentationen får ett pris. 

KBC firar 15 år som centrum

I år ägnas speciella delar i programmet åt att fira att KBC fyller 15 år som centrum. I ett panelsamtal deltar personer som bidragit till etableringen och utvecklingen av KBC, bland annat Carl Kempe från Kempestiftelserna. Panelen samtalar kring hur det hela började och vad som har uppnåtts under åren. Tid ges också att sia om framtiden för forskning och samarbete inom KBC.

– Vi hoppas både få veta mer av det arbete som ledde fram till bildandet av KBC, och att få ta del av en rutinerad panels erfarenheter och tips om vad man ska tänka på för att lyckas med sin forskarkarriär, säger Stefan Björklund.

Han leder samtalet tillsammans med Selma Dahmane som representerar Umeå Postdoc Society.

På kvällen den 8 november hålls en galamiddag med magisk touch.

Program KBC Days

Läs hela programmet

Journalister hälsas välkomna att besöka arrangemanget. KBC Communications Office kan hjälpa till att boka in intervjutid med enskilda forskare. Kontakt: info.kbc@umu.se

Om KBC:

Kemiskt biologiskt centrum, KBC, är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för life science, naturvetenskap och medicin vid Umeå universitet och SLU. Centret är unikt i sin samarbetsstruktur och erbjuder en utmärkt vetenskaplig infrastruktur med flera toppmoderna tekniska anläggningar. Målet är att främja en positiv, kreativ och tvärvetenskaplig forskningsmiljö i kombination med en utmärkt forskarutbildning och grundutbildning.

Läs mer om KBC

För mer information, kontakta gärna:

Anna Shevtsova
Staff scientist
E-post
E-post