"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-20

Bilder ur musikskapandets vardag

NYHET I en ny antologi, "Bilder ur musikskapandets vardag", utgiven vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, tar man upp det offentliga musiklivet som är genomsyrat av motsättningar och paradoxer som gör det komplicerat att skapa musik.

Har det betydelse vad musiken får för genrebeteckning? Hur ska rockmusiker hantera musikjournalisters förväntningar? Går det att tävla i folkmusik nu? Hinner entreprenörer med att skapa musik? Hur ska unika upplevelser bli säljbara produkter? Måste man vara professionell för att vara professionell?

Den nyutkomna antologin granskar hur nutida musikskapare har att balansera mellan egna konstnärliga ställningstaganden, publikens förväntningar, kulturpolitik och turismnäring, massmedial uppmärksamhet och privatekonomiska realiteter.

Antologin har tillkommit inom projektet "Musikskapandets villkor", som bedrivits i samarbete mellan institutionen för kultur och medievetenskaper vid Umeå universitet och Svenskt Visarkiv, med finansiering från Vetenskapsrådet.

Projektledare och redaktör för boken har varit Alf Arvidsson; övriga författare är Dan Lundberg, Marika Nordström och Ingrid Åkesson.

Boken kan beställas från institutionen via kristina.hellman@umu.se

Redaktör: Per Melander