"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-08

Bildmuseet: Två föreläsningar i anslutning till Perpetual Uncertainty

NYHET Till utställningen Perpetual Uncertainty hör ett program med konstfilmer, konstnärsamtal, teater och korta populärvetenskapliga forskarföreläsningar som fördjupar utställningens tematik. På söndag 12 mars kommer två forskare från humfak och samfak att föreläsa i konstutställningen.

Söndag 12 mars, kl. 14:00-15:00, Bildmuseet, Flexhallen

På Bildmuseet visas just nu den stora utställningen Perpetual Uncertainty med verk av internationella konstnärer som på olika sätt reflekterar över vår tid som atomkraftens tidsålder.

I film, måleri, fotografi, skulptur och installation bearbetar dom ämnen som strålning, radioaktivitet, kärnkraft och kärnvapen. Det handlar också om tidsspann omöjliga att greppa och våra möjligheter att kommunicera med framtiden.

Söndagens föreläsningar hålls av två forskare från Umeå universitet, professor Lena Andersson Skog, ekonomisk historia och docent Annika Egan Sjölander, medie- och kommunikationsvetenskap:

14:00-14:30 
Den svenska kärnkraftens historia – från ren energi till farligt avfall
Lena Andersson Skogs föreläsning tar avstamp kring 1940 och fortsätter fram till idag. Hon kommer att berätta om förhållandet mellan staten, industrin och kärnkraften har sett ut och om hur inställningen till atomkraft har förändrats, från smart teknik till radioaktivitet, vapen och avfall.

14:30-15:00 
Kärnproblem, medier och opinioner
Annika Egan Sjölander kommer att berätta om folkliga opinioner kring kärnavfall. Fokus ligger på mediernas roll och på olikheter och spänningar mellan lokala, nationella och internationella sammanhang, och vad dessa betyder för hur kärnproblemen hanteras. Hon tar också upp läget i den svenska beslutsprocessen kring kärnavfallet, vilken befinner sig i ett avgörande skede.

Fri entré som vanligt!

Redaktör: Jonas Vågström