"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-23

Bin och insektshotell i fokus på Naturvårdsdagar

NYHET Insekter är mycket viktiga både för biodiversiteten i naturen och för samhället. Naturvårdsprojektet Pollinerande insekter i Västerbotten presenteras i Umeå på Lokala naturvårdens dagar 25-26 augusti. Arrangör är Natuschka Lee, mikrobiolog och forskare vid Umeå universitet.

Ungefär två tredjedelar av alla våra växtbaserade livsmedel är beroende av pollinerande organismer, framför allt insekter såsom vilda bin, fjärilar och tambin. För närvarande håller dock både biodiversiteten och mängden av olika typer av insekter att sjunka oroväckande dramatiskt världen över, även i Sverige.

Det är därför angeläget att bryta denna oroväckande utvecklingstrend och forskaren Natuschka Lee, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, har startat projektet Pollinerande insekter i norra Sverige för att uppmärksamma och driva frågan både forskningsmässigt, utbildningsmässigt och genom lokala naturvårdsaktioner för allmänheten.

- För detta har vi bildat ett nätverk med forskare både från Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Ultuna, samt biodlare och entomologer, säger Natuschka Lee.

Forskarna kommer att undersöka vilka naturskyddsåtgärder och vilken typ av forskning som behövs för att gynna relevanta, lokala vilda insekter och tambin, framför allt det inhemska nordiska biet som riskerar att bli undanträngd på grund av importerade biraser.

- Vidare så är det viktigt att utforska de pågående klimatförändringarnas betydelse för både nyttoinsekter och olika typer av relevanta växter i norra Sverige, säger Natuschka Lee.

Naturvårdsprojektet presenteras 25-26 augusti med föredrag och workshop kring pollinerande insekter och deras växter.

- Om vädret tillåter kommer jag också att guida besökarna på en bi- och humlevandring i Umeå stad på eftermiddagen.

Om arrangemanget:

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans undervisningslokaler på Kungsgatan 42 i Umeå
Tid: 25-26 augusti, klockan 12-16

  • Föredrag om pollinerande insekter och deras växter (12.00 och 14.00).
  • Föredrag kring biodling och utbildningsmöjligheter (Claes Dahlgren, Jörgen Kragh, Lokala biodlingsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan Umeå)
  • Workshop (13.00–14.00 och 15.00–16.00) om hur man identifierar bin, vilka växter som är bra för bin och hur man bygger insektshotell.
  • Liten pysselhörna för barn med böcker om pollinerande insekter och insekts- och blompyssel.
  • Efter 16.00, om vädret tillåter, vandring och inventering av bin och fjärilar.

Mer information om projektet Pollinerande insekter i Västerbotten

För mer information, kontakta gärna: