"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-21

Biologisk mångfald och bioenergi är ämnen för KBC-Dagarna 2021

NYHET Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) anordnar varje år en tvärvetenskaplig konferens som belyser vetenskapliga prestationer under senaste året. I år läggs ett särskilt fokus på biologisk mångfald och bioenergi - två aktuella ämnen som bland annat kommer att diskuteras i en paneldiskussion. Konferensen kommer att vara online och är fortfarande öppen för registrering.

Text: Anne Honsel

Vi försöker uppmärksamma behoven och intressena hos forskarna som arbetar i vår miljö.

Syftet med KBC-dagarna är att lyfta fram viktiga händelser som ägt rum i KBC-miljön under det senaste året, men också att fokusera på ämnen som är av intresse för en mycket tvärvetenskaplig publik. I år valdes biologisk mångfald och bioenergi som ämnen. De kommer att behandlas av huvudföreläsningar och en paneldiskussion som fokuserar på skogsresurser, bioenergi och biologisk mångfald. Moderator för paneldiskussionen blir Malin von Essen, en erfaren moderator med en stark kommunikationsbakgrund inom skogsbruket.

- Det pågår en mycket intensiv debatt för närvarande om hur vi på ett hållbart sätt kan använda våra skogar för att tillhandahålla nödvändigt material för industrin, men också bevara biologisk mångfald. Vi har bjudit in aktörer med olika perspektiv på dessa områden, men vi vill inte polarisera. Vårt mål är att hitta gemensamma synpunkter och diskutera snarare än att debattera hur vägen framåt kan se ut inklusive de många olika aktörer som är inblandade, säger Judith Lundberg-Felten, medlem i organisationskommittén och kontaktperson för paneldiskussionen. 

Skogsmångfald och ekosystemfunktion kommer också att vara ämnen för en av de tre huvudföreläsningarna. De andra två kommer att belysa helt olika aspekter av biologisk mångfald och bioenergi: kostens effekt på tarmbakteriernas mångfald och mikroalgernas mångfald och hur de kan användas för olika tillämpningar.

Forskare från avdelningar som är anslutna till KBC och blivit nya fakultetsmedlemmar, fått ett vetenskapligt pris eller större forskningsanslag under det senaste året kommer att komplettera programmet. Ämnena för dessa seminarier är mer varierande och inte endast relaterade till bioenergi eller biologisk mångfald, vilket speglar mångfalden av de forskningsområden som behandlas av KBC-forskare.

- Det primära målet med KBC-dagarna är att uppdatera varandra forskning som sker i KBC-miljön och till att stimulera bildande av nätverk och samarbete. Vi försöker uppmärksamma behoven och intressena hos forskarna som arbetar i vår miljö. I år har vi även inbjudit det nybildade Umeå Postdoc Society till att organisera en session av programmet. Vi ger även alla forskningsinfrastrukturer i KBC möjlighet att presentera sig. Vi hoppas verkligen att alla hittar något intressant i programmet, förklarar Stefan Björklund, vetenskaplig koordinator för KBC.

Det är andra gången som KBC-dagarna arrangeras som online-konferens. Vi har därför valt att erbjuda doktorander och yngre postdoktorer en kurs i vetenskaplig kommunikation som givits av Gabrielle Beans Picón. Detta resulterade i förinspelade forskningspitch som deltagarna producerat under kursen. Dessa kommer att visas under konferensen och kommer att finnas tillgängliga på konferensplattformen.

 

Kemiskt biologiskt centrum, KBC, är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för livsvetenskap/naturvetenskap och medicin vid Umeå universitet, UmU, och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Centret är unikt i sin samarbetsstruktur och erbjuder en utmärkt vetenskaplig infrastruktur med flera toppmoderna tekniska anläggningar. Målet är att främja en positiv, kreativ och tvärvetenskaplig forskningsmiljö i kombination med en utmärkt forskarutbildning och grundutbildning.

Sedan 2009 anordnar KBC årligen KBC DAYS, en tvärvetenskaplig konferens som främst riktar sig till forskare som arbetar i Umeå. Cirka 200–300 personer deltar varje år och lyssnar på presentationer från forskare som arbetar vid KBC-anslutna institutioner och med forskningsinfrastrukturer som stöds av KBC. KBC DAYS 2021 kommer att äga rum den 9 och 10 november.

 

Länk till program och registrering för KBC DAYS 2021 (på engelska):

https://www.umu.se/en/chemical-biological-centre/kbc_events/kbc-days-2021/

Sista anmälningsdag är den 25 oktober. Registreringen är kostnadsfri.

 

Kontakt:

För frågor angående KBC DAYS 2021, vänligen kontakta KBC:s kommunikatörer på info.kbc@umu.se.