"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-27

Biologistudenter fick pröva ny tentamensform

NYHET Coronaviruset påverkar universitetets undervisning på många sätt, bland annat salstentamina. För att minska eventuell smittspridning har en ny tentamensform implementerats. – Det finns jättemånga fördelar med digital tentamen, säger Bent Christensen, universitetslektor och lärare på Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap.

Text: Nicolina Viklund

När universitetet övergick till distansundervisning på grund av coronapandemin, blev det uppenbart att salstentamina inte skulle kunna göras. Därför fick ett 40-tal studenter på kurserna Ekologi A och Tropisk ekologi den 21 mars prova på en ny tentamensform som innebar att alla studenter svarade på frågorna på var sitt håll. En digital tentamen laddades upp på studenternas lärplattform, och svaren skulle lämnas in inom fem timmar.

– Alla hjälpmedel var tillåtna, förutom att studenterna inte fick fråga någon om svar, berättar Bent Christensen.

Tentamensfrågorna behövde ändras lite då direkta definitions- och begreppsfrågor skulle bli meningslösa med tanke att studenterna hade tillgång till hjälpmedel. Därför skrevs de om till mer redovisande frågor. Det viktigaste var att den totala komplexiteten för frågorna skulle vara densamma, berättar Bent.

Han tycker att den digitala salstentan fungerade bättre än salstentor utan hjälpmedel. Frågorna blir mer realistiska och på sina framtida arbetsplatser lär studenterna ha tillgång till såväl internet som böcker. Studenterna har ännu inte utvärderat vad de tyckte om den nya tentamensformen, men Bent berättar att han inte fått några negativa kommentarer. Han var tillgänglig för frågor via telefon och mail under hela tentamens gång, och berättar att han fick få frågor under dagen.

Tror du att den digitala salstentamen fortsätter tillämpas i framtiden?

– Det tror jag. Det finns jättemånga fördelar, säger Bent. Materialet kommer in digitalt, rättningen blir enklare och en stor del av hanteringen av tentorna försvinner. Men det finns så klart ett problem. Det går inte att kontrollera att det är den som examineras som skrivit svaren på alla frågor utan utomstående hjälp. Men i någon mening har vi redan accepterat detta, man kan jämföra med förtroendet som läggs på studenter som skriver hemtentamen. Då går det inte heller att kontrollera.

– Just nu handlar det om att få saker att fungera överhuvudtaget. Det finns säkert bättre sätt att göra en digital salstenta i framtiden, men det här var bra nog och jag känner mig jättenöjd, säger Bent Christensen.

Läs mer om programmet