"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-12

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2017

NYHET Björn O. Nilsson, biokemist och VD för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, och professor Gary Siuzdak, the Scripps Research Institute i La Jolla USA, har utsetts till 2017 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

Björn O. Nilsson och Gary Siuzdak har utsetts till årets hedersdoktorer vid fakulteten.

Björn O. Nilsson har visat engagemang i att stärka samverkan mellan universitet, näringsliv och andra samhällsaktörer, bland annat genom de IVA-besök som förlagts till Umeå och Umeå universitet under hans ledning, och genom sina insatser som extern ledamot i Designhögskolans strategiska styrelse under åren 2013-2016.

Björn O. Nilsson har visat stor insikt och väl underbyggda visioner om hur multidisciplinär kunskap, såväl forsknings- som professionsbaserad, har betydelse för framtida samhällsbyggnad och ekonomisk tillväxt i relation till de akademiska institutionerna. I sitt arbete har han verkat i forskningsmässiga ämnes- och näringslivssammanhang som spänner över hela vår fakultets bredd av ämnen – såväl naturvetenskap och teknik, som design. I sitt arbete med IVA som plattform, har Nilsson gjort betydande insatser för att bygga broar mellan dessa olika ämnen och områden.

Björn O. Nilsson är biokemist och företagsledare, och VD för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (fram till och med sommaren 2017) och sitter i dag i styrelsen för ÅF AB, är ordförande i BioInvent International AB och även ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Nilsson disputerade 1986 i biokemi vid KTH i Stockholm. Han har publicerat 63 vetenskapliga uppsatser samt 8 patent/patentansökningar. Nilsson invaldes 1996 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, i dess avdelning för bioteknik, och har tidigare arbetat i flera ledande positioner inom bioteknik- och läkemedelsindustrin, samt varit ordförande för branschföreningen för bioteknikindustrin i Sverige, SwedenBIO.

Björn O. Nilsson han varit framgångsrik medeldistanslöpare, med hemmaklubb Turebergs IF. Björn tog elva SM-guld på 800 och 1500, fem individuella och sex i stafett.

Professor Gary Siuzdak har varit en verklig pionjär inom massspektrometriteknologi och har under de senaste 15 åren gått i bräschen för massspektrometribaserad metabolomik. Tusentals forskare i över 100 länder använder dagligen mjukvaror och databaser för metabolomik-dataprocessing som Gary´s labb har utvecklat och gjort tillgängliga. Dessa inkluderar den välkända XCMS-mjukvaran samt Metlin-databasen.

Swedish Metabolomics Centre (SMC) har varit i gång sedan 2013 med stöd från Umeå universitet, SLU samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelser. Sedan 2016 är SMC en nationell nod för metabolomik med ytterligare stöd från SciLifeLab. Professor Siuzdak har suttit med i scientific advisory board för SMC sedan starten och han var inbjuden som keynote speaker 2010 för en metabolomik-workshop som ordnades av Umeå universitet.

Professor Siuzdak har konstant fört tekniken framåt emot riktigt utmanande biologiska frågeställningar. Exempel på detta inkluderar den första demonstrationen av exakt hur “mjuk” den mjuka joniseringstekniken ESI är genom att analysera ett intakt växtvirus med ESI-masspektrometri, fånga upp det och återinfektera en växt med det analyserade viruset. Under senare år har hans forskagrupp gjort banbrytande studier som visar på en metabolkoppling mellan bakteriella biofilmer i magen och tjocktarmscancer.

Professor Siuzdak har publicerat över 200 publikationer samt böcker i ämnet masspektroskopi och metabolomik.

För mer information om Björn O. Nilsson, kontakta gärna:

Maria Göransdotter, universitetsadjunkt vid Designhögskolan
Telefon: 070-336 70 36
E-post: maria.goransdotter@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: Peter Knutson

För mer information om Gary Siuzdak, kontakta gärna:

Anders Nordström, lektor på Institutionen för molekylärbiologi
Telefon: 090-785 25 61
E-post: anders.nordstrom@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: privat