"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-09 Uppdaterad: 2023-02-10, 13:17

Bok om digitala metoder prisas

NYHET Den nya boken "Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap" får Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning (FSMK) pedagogiska pris 2022. Fredrik Norén, förste forskarassistent på Humlab, och Johan Jarlbrink, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och docent i mediehistoria, är redaktörerna bakom boken.

Text: Jonas Vågström

Digitala verktyg och medier ger både upphov till nya forskningsfrågor samtidigt som de gör det möjligt att utforska historien ur ett nytt perspektiv tack vare digitaliseringen av kulturarv och arkivsamlingar.
 
I ”Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap” introduceras en bred uppsättning digitala metoder för studier av historia och samtid för första gången på svenska. Bokens redaktörer är Fredrik Norén, förste forskarassistent på på Humlab, och Johan Jarlbrink, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och docent i mediehistoria. Med följande motivering tilldelas de, och boken, FSMKs pedagogiska pris:
 
"Johan Jarlbrink och Fredrik Norén har tagit initiativet till och varit redaktörer för den första svenska läroboken på ett aktuellt och expanderande område. Boken beskriver en bred uppsättning digitala metoder för studier av historiska och samtida material och frågeställningar, och kan användas för studenter på både grundnivå och avancerad nivå."
 
Hur känns det att tilldelas priset? 

Fredrik: Mycket roligt! Inte så ofta man får ett sådant erkännande för något man skrivit.

Johan: Extra kul att det är ett pedagogiskt pris, läroboken är en svår genre.
 
Hur uppkom idén till boken?

Johan: Vi har ju använt olika digitala metoder i forskningen i flera projekt, och successivt försökt introducera det också i undervisningen.

Fredrik: Då upptäckte vi snabbt att det inte finns så många läroböcker på området. Därav idén att redigera en själva.
 
Vad hoppas ni att läsaren ska ta med sig efter att ha läst boken?

Fredrik: Vi hoppas såklart att läsaren vill testa några av dessa eller andra digitala metoder i sina egna undersökningar.

Johan: Samtidigt vill vi förmedla att metoderna såklart bär på både möjligheter och begränsningar. Förhoppningsvis kan boken visa hur digitala metoder kan användas kreativt – och diskuteras kritiskt.

Mer om FSMK och priset:

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) finns till för dem som är aktiva inom eller intresserade av området medie- och kommunikationsvetenskap. Föreningen har ca 200 aktiva medlemmar och utgörs av forskare, lärare, studenter och praktiker som drar nytta av varandras kunskaper om medier, kommunikation, information och journalistik. Föreningens mål och vision är att främja forskningen om medier och kommunikation i Sverige och att förbättra villkoren för dig som studerar, arbetar och forskar inom området.
 
FSMK pedagogiska pris tilldelas en person/grupp som gjort betydande nationella eller internationella insatser för att sprida kunskaper om medie- och kommunikationsforskning i en pedagogisk kontext.

Johan Jarlbrink