"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-13

Bokprojekt går i mål efter åtta år

NYHET Måndag 12 mars presenterades den femte och sista delen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Därmed sattes punkt för ett åtta år långt bokprojekt. Det som började som ett sökande efter några kartor har till sist blivit en kulturhistorisk gärning av rang.

Närmare 100 åhörare hade slutit upp för att vara med när den femte och sista delen, den så kallade registerdelen, presenterades vid ett evenemang på Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek.   

I fyra föredrag presenterades de möjligheter som nu ges med registerdelens sakords-, ortnamns- & personregister, för att underlätta vidare forskning med utgångspunkt i Pehr Stenbergs texter.

Släktforskaren Tommy Jacobsson beskrev hur Pehr Stenbergs texter är en stor källa att ösa ur för alla som släktforskar i Umeå med omnejd. Tommy Jacobsson visade bland annat med exempel bland åhörarna på vilket sätt de var släkt med Pehr Stenberg.
Historikern Robert Eckeryd beskrev hur han arbetat med bland annat Levernesbeskrivningens personregister som omfattar mer än 2000 personer. Där det till exempel handlat om att säkerställa Pehr Stenbergs olika uppgifter och omnämnande av de personer han möter och beskriver.
Arkivchef Ola Wennstedt, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, uppehöll sig vid ortnamnsregistret som baserats på de platser och orter som omnämns i Levernesbeskrivningen. Hur de till exempel finns variationer av namn, olika stavning och olika sätt att förhålla sig till platsspecifika benämningar i texterna.
Sist ut var etnologiprofessorn Alf Arvidsson som konstaterade att Pehr Stenberg på flera sätt varit tvåhundra år före sin tid; inte minst med sin ”etnologiska” blick. Alf Arvidsson menar att det i en mening går att se Levernesbeskrivningen som ett etnologiskt fältarbete som ledigt kunnat passera som underlag för en doktorsavhandling.
Fredrik Elgh, som tillsammans med Ola Wennstedt och Göran Stenberg, utgjort bokprojektets redaktörsgrupp, tackade alla övriga inblandade för sina insatser under åren som arbetet pågått med Pehr Stenbergs levernesbeskrivning.

Läs tidigare nyhet med flera länkar om bokutgivningen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning på umu.se

Läs mer på Pehr Stenbergs Facebooksida

Redaktör: Per Melander