"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-18

Bortfall i studier av den åldrande hjärnan – lösning i sikte

NYHET Studier om den åldrande hjärnan bedrivs ofta över långa tidsperioder, och bortfall bland deltagarna kan då ge upphov till missvisande resultat. Ny forskning vid Umeå universitet har hittat en lösning på problemet, samtidigt som man kunde identifiera faktorer med samband till försämrat minne hos äldre.

En av utmaningarna i åldrandeforskning är att undersöka hur hjärnan utvecklas hos äldre, och vilka förändringar i hjärnan som kan ligga bakom ett försämrat minne. För att utforska åldrandets skeenden följer forskare försökspersoners hälsa vid flera tillfällen under lång tid i så kallade longitudinella studier.
Tetiana Gorbach fokuserar i en ny avhandling i statistik vid Umeå universitet på att utveckla och tillämpa metoder för att undvika snedvridning av resultaten från longitudinella studier med bortfall.

Tillämpning av metoderna sker på Betulaprojektet, en studie av åldrande som sedan 1988 bedrivs vid Umeå universitet. Alla deltagare i studien har inte medverkat under hela perioden, vilket är naturligt i studier som genomförs under en lång tid. Detta faktum gör dock dataanalysen svårare, eftersom hälsoläget hos dem som faller bort kan skilja sig från det hos dem som fortsätter sitt deltagande i studien.

I sin avhandling utvecklade Tetiana Gorbach metoder för att analysera den typen av ofullständiga data, och undersökte även förändringar i hjärnans struktur och funktion samt minnet i åldrandeprocessen. Resultaten visade att det finns ett samband mellan minskad volym av grå substans i hippocampus och försämring av det episodiska minnet över tid.
- Resultaten visar på att en nyckel till att bibehålla det episodiska långtidsminnet ligger i ett bibehållet hippocampus/hjärnans mediala temporallob (MTL), säger Tetiana Gorbach.

Tetiana Gorbachs avhandling bidrar till förståelsen av åldrandeprocessen och ger nya verktyg för att analysera ofullständiga data från longitudinella studier.

Tetiana Gorbach är uppvuxen I Nizhyn i Ukraina. Hon har en masterexamen från Nationella Taras Shevchenko-universitetet i Kiev, Ukraina.

Avhandlingen

Om disputationen

Tetiana Gorbach försvarar sin avhandling i statistik fredag den 22 februari kl. 10:15 - 12:00
Plats: Hörsal 1031, Norra Beteendevetarhuset
https://www.umu.se/kalender/tetiana-gorbach---statistik_7401515/

 

För mer information kontakta: