"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-20

Branschdag med fokus på hälsa och prestation

NYHET Tränarprogrammet vid Idrottsmedicinska enheten, Idrottshögskolan, bjuder in till en inspirerande branschdag fylld med information om Tränarprogrammet samt inspirationsföreläsningar med externa aktörer den 25 november.

Onsdagen den 25 november arrangerar avgångsstudenterna på Tränarprogrammet vid Idrottsmedicinska enheten, Idrottshögskolan, en branschdag. De bjuder in dig som vill utveckla din verksamhet och knyta kontakter med framtida samarbetspartners till en dag fylld med information från Tränarprogrammet, inspirationsföreläsningar med interna och externa aktörer - allt med fokus på hälsa och prestation.

Under dagen kommer föreläsarna delge kunskap och erfarenheter inom hälsa och prestation utifrån ett fysiologiskt, medicinskt och idrottspsykologiskt perspektiv. Till branschdagen är Michael Svensson, Anna Nordström, Jonas Johansson, Marius Sommer, Maria Olofsson och Mikael Ljunglind inbjudna som inspiratörer.

Inbjudna inspiratörer

Michael Svensson, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - idrottsmedicinska enheten, är grundare av Tränarprogrammet och Fysiometics AB. Michael är idrottsfysiolog med fokus på effekter av träning och nutritionsstrategier på muskelfunktioner

Anna Nordström, docent och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin som nyligen fått finansiering av samverkansprojektet KRAFT. Projektet ska bidra med kompetensutveckling inom fysisk aktivitet och hälsa området, i synnerhet kring metodiken Fysisk aktivitet på recept (FaR). Projektet ämnar även öka samverkansmöjligheterna mellan primärvård och aktörer inom hälsobranschen för att tillsammans kunna förbättra hälsoläget för befolkningen i Västerbotten.

Jonas Johansson, idrottsvetare i grunden och jobbar nu i samverkansprojekt med universitetet, landsting, kommun och näringsliv. Jonas är doktorand i hälsoprojektet Healthy Ageing Initative (HAI) och har arbetat kliniskt med fysiologiska mätningar, tester och genomförbart hälsobedömningar för äldre individer. Jonas är projektkoordinator för samverkansprojektet KRAFT.

Marius Sommer, Filosofie doktor i psykologi med inriktning mot Idrottspsykologi och universitetslektor i psykologi. Marius är forskaren som tidigare varit professionell elitidrottare och som i sin forskning drivs av att kunna identifiera och förstå vilka mekanismer som ligger till grund för bra idrottsprestationer.

Maria Olofsson, brinner för att inspirera och motivera andra till att må bra och arbetar aktivt med detta genom sitt företag Motivation and Move. Hon utvecklar egna koncept för gruppträning, arbetar som instruktör och är utbildare inom träning och arbetar som Master trainer för Nike. Hon har en bakgrund som webmaster, koordinator med sälj och marknadsföring på IKSU. Till vardags arbetar Maria som affärscoach på Uminova Innovation där hon hjälper personer att utveckla nytänkande idéer vilket gör att hon har ett nytt perspektiv på vår helt nya utbildning.

Mikael Ljunglind, jobbade under 12 år som en av tränarna i det framgångsrika teamet runt Anja Pärson. Föreläsningen handlar bl.a. om arbetet med att täppa igen alla energiläckage som finns, förståelsen för vad en prestation är och vad den är beroende av, utmaningarna man ställs inför som ledare gällande kommunikation. Allt berättat utifrån Mikaels perspektiv och sina erfarenheter som ledare

Anmälan

Studenter på Tränarprogrammet vid Umeå universitet kan efter avslutade studier arbeta som träningsexpert och utbildare inom hälso- och träningsbranschen, professionell tränare inom elit- och breddidrotten eller som utvecklare inom idrottsteknologi. Syftet med branschdagen är att öka kommunikationen mellan studenterna på Tränarprogrammet och arbetsmarknaden, lyfta fram vad Tränarprogrammet är samt öppna upp för nya idéer och samarbeten.

Vi bjuder under dagen på lunch och fika.

Anmälan sker till tp@medicinska.se senast den 16 november.

Tränarprogrammets branschdag 25 november

Läs mer om Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi, 180 hp

Redaktör: Anna-Karin Eriksson