"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2003-12-08

Brottsoffers möte med det svenska rättsväsendet

NYHET Brottsoffer i rättsväsendet heter ett nytt forskningsprojekt vid den juridiska institutionen, Umeå universitet. – I Sverige säger vi att vi har en bra lagstiftning men att den inte alltid fungerar i praktiken. Men är verkligen lagstiftningen så bra som vi tror? Det är en av de saker vi ska studera, säger universitetslektor och projektledare Görel Granström, juridiska institutionen.

Projektet handlar om brottsoffrets möte med rättsväsendet, såväl vad gäller den rent juridiska dimensionen, som frågor rörande bemötande och attityder hos de rättsvårdande myndigheterna.

Det är ett genusrättslikt projekt vilket innebär att man bland annat kommer att studera sexualiserat våld, hur man ser på kvinnlig/mannlig sexualitet, homofobiska hatbrott, sexuella övergrepp mot barn och vuxna, med mycket mera.
– Idag finns det väldigt lite juridisk forskning om brottsoffers möte med rättsväsendet, berättar Granström.

Projektet syftar därför till att etablera brottsofferperspektivet inom den juridiska forskningen. Även en studie av de ekonomiska konsekvenserna av att vara ett brottsoffer kommer att ingå i projektet.
– Flera rapporter om brister i rättsväsendet och uppmärksammade fall, som det i Tumba, har lett till att området inte kan förbli så outforskat som det idag är inom juridiken, säger Granström.

Att intresset för projektområdet är stort syns även bland bredden av finansiärer, Riksbankens jubileumsfond, Brottsoffermyndigheten, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Kempestiftelserna. På den juridiska institutionen finns en brottsoffergrupp som bland annat i samarbete med institutionerna för sociologi, socialt arbete och polisutbildningen har startat en 10 poängs kurs  i kriminologi och brottsofferfrågor som främst vänder sig till jurister.

Torsdagen den 11 december i Samvetet, Samhällsvetarhuset, kl. 09.30–12.00, kommer det nya forskningsprojektet att presenteras vid ett forskningsseminarium. De forskare som ingår i projektet kommer att presentera sina respektive projekt och det kommer att ges utrymme för frågor och kommentarer.

Program

www.jus.umu.se/forskning/Forskningsteman/Brottsoffer/inbjudan.htm

Mer information om projektet och deltagarna finner du på:
www.jus.umu.se/forskning/Forskningsteman/Brottsoffer/brottsoffer.htm

Frågor?  Kontakta gärna:

Projektledaren Görel Granström, juridiska institutionen, Umeå universitetTel: 090-786 74 18
E-post: gorel.granstrom@jus.umu.se

Redaktör: Anna-Karin Boström