"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-07

Byggstart för nytt Medicinskt Biologiskt Centrum i Umeå

NYHET Tisdagen den 7 juni sattes spaden i backen för ett nytt Medicinskt Biologiskt Centrum (MBC) vid Umeå universitet. När campus äldsta byggnad, Biologihuset från 1961, nu både byggs ut och om kan den medicinska fakulteten samlokalisera en del av den medicinska spetsforskningen under ett och samma tak.

– Det nya centret innebär en kraftfull satsning på en interaktiv och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö, som främjar en internationellt konkurrenskraftig verksamhet. Målet är att kunna ge internationellt sett attraktiva förutsättningar för experimentell och translationell forskning inom olika medicinska discipliner, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet som tog ett gemensamt första spadtag tillsammans med David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr; Diana Berggren, dekan vid Medicinska fakulteten och Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

Tanken med den nya centrumbyggnaden är att skapa ett myllrande hus med attraktiva lokaler som präglas av kreativitet, hållbarhet och gränsöverskridande forskning och utbildning som långsiktigt stärker Umeå som universitetsstad. Centret skapas genom en om- och tillbyggnad av det befintliga Biologihuset. Förutom att den 10 000 kvadratmeter stora byggnaden ska totalrenoveras – något som ska leda till en ökad flexibilitet och modernare undervisningsmiljöer, laboratorier och studieplatser – får Biologihuset även en tillbyggnad på cirka 1 700 kvadratmeter med kontor, lärosalar och en så kallad multisal.

Många glada miner syntes vid spadtaget. Foto: Per Melander.

– Här kommer en stor del av medicinska fakultetens studenter från många program att samlas under ett tak under sina prekliniska studier. Lärare och forskare vid olika institutioner kan på ett enkelt sätt dra nytta av varandras kompetenser. Jag tror att centret kommer att bli en väldigt attraktiv plats att arbeta och studera vid, säger Diana Berggren, dekan vid medicinska fakulteten.

Vid renoveringen kommer befintliga system så som ventilation, belysning och el bytas ut i sin helhet och ambitionen är att huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Akademiska Hus kommer också att bygga en inglasad övergång till närliggande Naturvetarhuset. De olika verksamheterna som ska sitta i de nya lokalerna kommer successivt att flytta in från och med hösten 2017.

Från och med hösten 2017 ska olika verksamheter kunna börja flytta in i den nya MBC-byggnaden. Bild: LINK Arkitektur.

– Det känns fantastiskt att äntligen få sätta spaden i backen för de nya lokalerna. Vi är stolta över att kunna bidra till bättre förutsättningar och ännu fler möjligheter till gränsöverskridande forskning vid Umeå universitet. De nya lokalerna är en viktig del i arbetet med att stärka både universitetet och universitetsstaden, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr.

Om- och tillbyggnationen är ett led i arbetet med att förverkliga den beslutade campusplanen. Planen visar hur universitets fysiska miljö ska utvecklas framöver och innehåller flera kommande byggprojekt.

Foto: Per Melander

Ladda ner högupplöst skiss på Medicinskt Biologiskt CentrumBild: LINK Arkitektur.

Läs mer:

Umeå universitet bygger toppmodern forskningsmiljöCampusplanen fastställd av universitetsstyrelsenCampusutvecklingen på Umeå universitet

För mer information:

David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus Region NorrTel: 0706-46 31 19
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTelefon: 090-786 53 50
E-post: lena.gustafsson@umu.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska HusTel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Redaktör: Camilla Bergvall