"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-09

Forskare argumenterar för byte av strategi mot coronaviruset

NYHET Forskare vid bland annat Umeå universitet skriver i Läkartidningen att Folkhälsomyndigheten bör ta uppdraget att minska smittspridningen och därmed förhindra nya fall av coronaviruset på större allvar. Fler förseningar och chansningar kan få ödesdigra effekter på folkhälsan i Sverige, skriver forskarna i en debattartikel.

Text: Ola Nilsson

– Det är dags att Folkhälsomyndigheten omprövar sin nuvarande passiva strategi på samma sätt som de fått ta tillbaka tidigare uttalanden om att viruset inte skulle spridas utanför Kina, sade Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Umeå universitet.

I debattartikeln i Läkartidningen skriver Joacim Rocklöv, Fredrik Elgh och Henrik Sjödin vid Umeå universitet tillsammans med forskarkollegor i Uppsala, Stockholm och Göteborg att läget med coronaviruset nu liknar en pandemi. Coronaviruset visar större överförbarhet än säsongsinfluensa, och även dödligheten förefaller bli betydligt högre, särskilt bland äldre.

Den hittillsvarande svenska strategin med kontaktspårning och isolering av sjuka fungerar bara om det handlar om enstaka fall och om virusets överförbarhet är låg, skriver forskarna.  I Storbritannien har man hittills upptäckt ungefär lika många fall som i Sverige. Men där försöker myndigheterna bromsa smittspridningen även genom att förhindra stora folksamlingar, uppmanar till minskat resande och stänger ned skolor och vårdinrättningar om personal misstänks ha smittats.

– Sverige bör ta efter Storbritannien och andra länder som agerar resolut för att i ett så tidigt skede som möjligt på alla tillgängliga sätt aktivt bromsa spridningen av coronaviruset. Ju längre man väntar, desto svårare blir det, s Joacim Rocklöv.

Till debattartikel i Läkartidningen

Kontakt

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post