"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-09

Changing Societies – Values, Religions, and Education

NYHET Den internationella konferensen "Changing Societies – Values, Religions and Education" samlar ett femtiotal internationella forskare vid Umeå universitet tisdag till lördag 9-13 juni.

Samhällsförändringar som migration och globalisering påverkar bland annat hur frågor om demokrati och identitet formuleras idag. Religioner och värden uttrycks på nya sätt, frågor om genus aktualiseras – och i utbildningsvetenskapliga sammanhang behöver frågor som dessa bearbetas då ny kunskap kommer fram genom forskning.

– För utveckling av forskning är internationella kontakter och utbyten ovärderliga, säger Jan Mannberg, prefekt vid institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid Umeå universitet som är värdar för konferensen. Den invigs tisdag kväll klockan 18.30 av rektor Göran Sandberg, i Lärarutbildningshuset.

Vid konferensen medverkar som huvudtalare forskare från Skandinavien, England, Tyskland, Canada och Sydafrika. De representerar forskningsinriktningar som statsvetenskap, muslimska studier, utbildningssociologi och genus, livsåskådningsforskning, etik och religionsvetenskap.

– Den sydafrikanska erfarenheten är särskilt intressant eftersom man där idag mot bakgrund av apartheid strävar efter att skapa något gemensamt nytt inte minst inom utbildning, säger docent Karin Sporre, en av konferensens initiativtagare.
– Man försöker såväl erkänna olikheter som skapa något gemensamt i sitt samhällsbygge – och utbildning är ett viktigt led i detta.

Förutom konferensens huvudtalare presenterar drygt fyrtio forskare sin egen forskning för granskning och kollegiala diskussioner. Flera av dem kommer från de nordiska länderna men också från Nederländerna, Belgien och Sydafrika. I många fall utgör diskussioner om olikhet och mångfald den bakgrund mot vilken frågor ställs och bearbetas genom forskning. Mångfald i förskola, klassrum och hur frågor om detta uttrycks i lärarutbildning är bland det som diskuteras. Men också frågor om hur mångfald i livsåskådningar och religiösa uttryck kan ges mer adekvat utrymme tillhör dem som diskuteras.

Tisdagen den 9 juni inleds konferensen med ett föredrag av professor Erik Amnå, Örebro universitet, som rör hur de skandinaviska länderna utmanas av mångfald och står i situationer där de behöver finna vägar att hantera detta. Lördag förmiddag föreläser professor Denise Zinn, University of Fort Hare, East London, Sydafrika om hur lärare kan förebredas för att arbeta med mångfald i klassrum. Bland de medverkande finns också professor Madeleine Arnot, Cambridge, Storbritannien, välkänd forskare inom fältet utbildning och genus.

Mer information kan fås av Jan Mannberg tel 070 5566432 eller Karin Sporre 070 271 8186 och via www.umea-congress.se/changing2009/index.html

Redaktör: Karin Sporre