"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-11

Chefers undvikande beteende

NYHET Robert Lundmark, Institutionen för psykologi, har beviljats två miljoner kronor från FORTE för att under två år studera konsekvenser av chefers undvikande beteenden vid interventioner på organisationsnivå, liksom vad som orsakar dessa beteenden.

Mer kunskap om varför chefer undviker, och vilka konsekvenser det får för implementeringen av interventioner, är viktig för att kunna skapa rätt förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Robert Lundmarks projekt har titeln ”Undvika förändring: Orsaker till- och konsekvenser av chefers låt-gå ledarskap vid interventioner på organisationsnivå” och har som målsättning att studera konsekvenser av chefers undvikande beteenden vid interventioner på organisationsnivå, liksom vad som orsakar dessa beteenden. implementeringen av interventioner, är viktig för att kunna skapa rätt förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Projektet förväntas framförallt generera kunskap om varför chefer undviker att stödja implementering. Denna kunskap är betydelsefull för organisationer i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för att bli framgångsrika i arbetet med genomförandet av interventioner på organisationsnivå, och därigenom främjandet av medarbetares arbetsrelaterade hälsa. Resultaten av projektet kommer att redovisas löpande på hemsidan CoLeadR.

Läs mer om projektet.