"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-20

Christiane Funk en av Kungliga Vetenskapsakademiens elva utvalda forskare

NYHET Akademien har valt ut elva unga forskare som ska erbjudas särskilda forskartjänster. Bland dessa finns Christiane Funk, kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Målet med tjänsterna är att säkerställa att forskning av god kvalitet stannar i eller attraheras till landet. Tjänsterna har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Forskarna tillåts under de fem år tjänsten löper att forska helt fritt.

Bland drygt 320 sökande har Kungl. Vetenskapsakademien valt ut Christiane Funk samt tio forskare vid andra lärosäten inom det naturvetenskapliga och medicinska området.

Christiane Funk är född 1967 i Herford, Tyskland och sedan 2002 verksam vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar om omsättning av klorofyllbindande proteiner i fotosyntesen eller mer exakt växters omsättning av pigmentbindande proteiner för ljusabsorbering. Växternas ljusantenner måste ständigt anpassas för det för tillfället rådande ljusförhållandena. För mycket klorofyllpigment är skadligt för cellen medan för lite gör att proteinerna som de ska binda till destabiliseras och faller sönder. Det senare är det som sker på hösten när bladen blir gula. Funk har bland annat identifierat ett speciellt protein, s.k. proteas, som bryter ner ljusantenner på hösten.

Christiane Funk nås på: Tel.: 090-786 7633
e-post: Christiane.Funk@chem.umu.seWebbplats: www.upsc.se/cfunk.htm
Bild finns på KVA:s webb: www.kva.se/KVA_Root/files/newspics/DOC_20066199846_8391962331_FunkChristiane.jpg

Redaktör: Carina Dahlberg