"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-27

Clinicum Betula – ett toppmodernt kliniskt träningscentrum öppnar

NYHET Ett kliniskt träningscentrum vid Umeå universitet - utrustat med modernaste tekniken och i nya, ljusa lokaler, har invigts. I Clinicum Betula kommer studenter vid främst sjuksköterske- och läkarprogrammen träna viktiga praktiska färdigheter inför arbetet inom hälso- och sjukvården.

Text: Lena Åminne

Clinicum Betula, kliniskt träningscentrum vid Umeå universitet, har dubbelt så stor kapacitet som tidigare kliniskt träningscentrum. Här finns drygt 20 rum fördelade på två våningar i hjärtat av Norrlands universitetssjukhus.

Avancerad teknik, autentiska miljöer

Rummen är utrustade med ny, avancerad teknik och autentiska miljöer för träning i praktiska färdigheter - i exempelvis akutrum för träning med patientsimulatorer och docka som ser ut och känns som nyfött barn, i förlossningsmiljö, prehospital miljö med ambulans och i vårdsalar.

- Det är viktigt för utbildningarnas kvalitet att studenterna har bra förutsättningar för att träna färdigheter vid praktiska moment och att jobba i team, säger Kristina Lejon, vicedekan för utbildning på grund och avancerad nivå, vid Medicinska fakulteten.

- Träning på praktiska moment måste få ta tid och det är viktigt att studenterna får feedback och kan träna på moment flera gånger – tillsammans med lärare eller själva.

Dockor som kan hosta och tala

Några rum, så kallade simuleringssalar, har patientsimulatorer som kan styras av en operatör i en angränsande styrhytt – patientsimulatorerna kan exempelvis tala och hosta, och utifrån studenternas agerade förändras exempelvis puls och blodtryck.

Med kameror i taken spelas övningarna in så att studenterna sedan kan gå igenom övningarna tillsammans med lärare, men det finns också möjlighet för studenterna att göra självvärderingar exempelvis tillsammans med kurskamrater eller hemma.

Det nya 6-åriga läkarprogrammet som planeras starta hösten 2021, kommer att ha praktiska moment i Clinicum Betula.

Här har det också förberetts för kliniska examinationer, kallat OSCE. Det innebär att i olika rum presenteras olika patientfall/kliniska situationer. Lärare i rummen bedömer/examinerar hur studenterna löser de problemen.

För mer information, kontakta:

Kristina Lämås
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 21