"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Kristina Lämås

Kristina Lämås

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utbildningsområde:
Omvårdnad vid stroke, beröringsmassage.

Forskningsområde:
Magmassage vid förstoppning
; en interventionsstudie där uppleveler, effekter och kostnadseffektivitet utvärderats. MEST – massage efter stroke; utvärdering effekter av beröringsmassage i det akuta skedet efter stroke gällande oro/ångest, smärta, livskvalitet, motorik och somatosensorik. Pedagogisk utveckling vid Kliniskt träningscentrum, utvärdering av feedback i samband med hjärt-lungräddning, utvärdering av träningsmaterial i samband med venprovtagning. RINS – deltar i skandinaviskt forskarnätverk som utvecklat teoretisk modell för färdighetsträning, utveckling av bedömningsinstrument pågår (www.rins.dk). FamHC; hälsoekonomisk utvärdering av hälsostödjande samtal med familjer. Kartläggningsstudier av förstoppning och relaterade faktorer i särskilda boenden. U-Age, deltar i forskningsprogram om personcentrering inom äldrevård men inriktning mot hemtjänsten.

Creative Education, Scientific Research Publishing 2022, Vol. 13, (07) : 2340-2353
Lämås, Kristina; Härgestam, Maria; Jonsson, Karin; et al.
Holistic Nursing Practice
Tolmunen, Pirkko; Lämås, Kristina; Santamäki Fischer, Regina; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2021, Vol. 20, (2) : 276-284
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
Journal of Nursing Measurement, Springer 2021, Vol. 29, (3) : E162-E191
Bjørk, Ida Torunn; Larsen, Karin; Ravik, Monika; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 21, (1)
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
Health Behavior and Policy Review, Paris Scholar Publishing 2020, Vol. 7, (1) : 51-58
Antonsson, Helena; Saveman, Britt-Inger; Lämås, Kristina
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Kabir, Zarina Nahar; Leung, Angela Yee Man; Grundberg, Åke; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 76, (4) : 999-1008
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
Berzelius symposium 99, The Cardiac Patient from Birth to Adulthood, Stockholm, Sweden, 21-22 February 2019.
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
BMC Geriatrics, BMC 2019, Vol. 19
Gustafsson, Maria; Lämås, Kristina; Isaksson, Ulf; et al.
Journal for the Study of Spirituality, Routledge 2019, Vol. 9, (2) : 125-137
Norberg, Catharina; Santamäki Fischer, Regina; Isaksson, Ulf; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2018, Vol. 39 : 1120-1121
Bay, Annika; Berghammer, M.; Lämås, Kristina; et al.
European Heart Journal: ESC Congress 2018 25 - 29 August Munich, Germany
Bay, Annika; Berghammer, Malin; Lämås, Kristina; et al.
Cardiology in the Young, Cambridge University Press 2018, Vol. 28, (Suppl. S1) : S37-S37
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, (15-16) : 3131-3138
Bay, Annika; Lämås, Kristina; Berghammer, Malin; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 19-23
Bölenius, Karin; Härgestam, Maria; Lämås, Kristina
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2017, Vol. 17
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 31, (1) : 157-163
Lämås, Kristina; Karlsson, Stig; Nolén, Anna; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (3) : 168-174
Edvardsson, David; Backman, Annica; Bergland, Ådel; et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, Vol. 16
Lämås, Kristina; Häger, Charlotte; Lindgren, Lenita; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 38, (2) : 74-81
Lämås, Kristina; Sundin, Karin; Jacobsson, Catrine; et al.
Clinical Nursing Studies, Sciedu Press 2015, Vol. 3, (2) : 1-7
Lämås, Kristina; Anundsson, Eva; Stare, Ann-Christine; et al.
Journal of Holistic Nursing, Sage Publications 2014, Vol. 32, (4) : 261-268
Lindgren, Lenita; Jacobsson, Maritha; Lämås, Kristina
Journal of Nursing Education and Practice, Vol. 3, (10) : 84-90
Hedberg, Pia; Lämås, Kristina
Ett universitet i tiden: universitetspedagogiska konferensen 2013 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 19-22
Lämås, Kristina
Journal of Clinical Nursing, Vol. 21, (5-6) : 757-765
Lämås, Kristina; Graneheim, Ulla H.; Jacobsson, Catrine
Nursing Times
Lämås, Kristina
Lämås, Kristina; Karling, Pontus
Journal of Advanced Nursing, Vol. 66, (8) : 1719-1729
Lämås, Kristina; Lindholm, Lars; Engström, Birgitta; et al.
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2009, Vol. 46, (6) : 759-767
Lämås, Kristina; Lindholm, Lars; Stenlund, Hans; et al.
International Nursing Review, Geneva: The Council 2009, Vol. 56, (1) : 13-20
Lämås, Kristina; Willman, Ania; Lindholm, Lars; et al.
Äldrecentrum, Västerbotten, 2006:4
Lämås, Kristina; Jacobsson, Catrine; Engström, Birgitta; et al.
Läkartidningen, Vol. 102, (40) : 2859-2863
Nyman, Kristin; Lundström, Eva; Lämås, Kristina; et al.
Rapport - PrioriteringsCentrum, 2004:1
Lämås, Kristina; Jacobsson, Catrine
Rapport - PrioriteringsCentrum, 2004:6
Lämås, Kristina; Jacobsson, Catrine; Lindholm, Lars; et al.
Norberg, Catharina; Santamäki Fischer, Regina; Isaksson, Ulf; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem
Fika efter en forskare

Äldre personers trivsel - en fråga för hemtjänsten

Krisitna Lämås, institutionen för omvårdnad

Magmassage vid förstoppning

Att massera magen vid förstoppning ger oftare god effekt än behandling med laxermedel