"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-21

Co-op – samverkan som ger resultat

NYHET Stor uppslutning, god stämning och många nyfikna frågor från studenter och företag präglade höstens första träff för deltagarna i Co-op 2017, som koordineras av Enheten för externa relationer.

Text: Jessica Larsson Svanlund

Co-op, Co-operative education, är en utbildningsmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och näringsliv. Teori och praktik kopplas samman genom att studenterna varvar studier med betalda arbetsperioder. Vid Umeå universitet är det studenter från tre högskoleingenjörsprogram som deltar i Co-op: Maskinteknik, Elektronik och datorteknik samt Byggteknik. Den 15 september var det de två förstnämnda programmens tur att träffa 13 företag från regionen.

Joakim Falk talar med studenter.Joakim Falk är vd på Sollefteåbaserade AQ, en ny deltagare 2017. Han tycker att Co-op är en intressant modell för att hitta rätt arbetskraft.

- I den globala konkurrens som vi befinner oss i är det avgörande att omge sig med de bästa medarbetarna man kan hitta. Vi ser att en kombination av traditionell rekrytering av seniora medarbetare och nyutexaminerade ungdomar är ett framgångskoncept. Vi tror att det är viktigt att redan i början på utbildningen marknadsföra oss för att säkerställa en eller flera Co-op-studenter.

Volvo Lastvagnar i Umeå är också en ny deltagare i Co-op-samarbetet. Koordinator Malin Andersson berättar:

- Vi har ett pågående samarbete med Umeå universitet och detta ser vi som ett tillfälle att utveckla det samarbetet ytterligare. Vi har hört mycket gott om Co-op-programmet från andra företag och ser fram emot att ta del av det och få ännu närmare kontakt med studenterna.

Malin Andersson pratar med studenter.Malin Andersson tror att Co-op har mycket att tillföra såväl företag som studenter.

- Vi hoppas att det ska leda till ett samarbete där studenten kan se hur de kan använda sin utbildning i praktiken och att det i sin tur berikar och tillför något nytt till vår organisation.

Joakim Falk menar att Co-op har flera fördelar framför till exempel att bara jobba med praktik eller examensarbeten.

- Att under flera år få lära känna studenterna är viktigt både för företaget och för studenten. Vi utvecklas tillsammans under en treårsperiod och förhoppningsvis är man väl insatt i företaget den dagen man tar examen och förhoppningsvis får en anställning.   

Katarina Henriksson är koordinator för Co-op på Enheten för externa relationer. Hon berättar att Co-op-modellen är givande på flera plan.

- Det är ett sätt för Umeå universitet att bidra till kompetensförsörjningen i regionen och en enkel och givande modell för utbildningarnas samverkan på tre nivåer: i undervisning och lärprocesser, för utveckling av utbildningsprogrammen och för att underlätta övergången till arbetslivet.

I januari 2018 är det dags för studenter från högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik att träffa nio företag inom bygg, anläggning, fastighet och konsultbranscherna.

De företag som deltar i Co-op med högskoleprogrammen i maskinteknik respektive elektronik och datorteknik 2017 är:

Volvo Lastvagnar AQ Enclosure Sollefteå Sigma Industry East NorthÅlöKnightecEurocon EngineeringKomatsu ForestAdvanced Intergration TechnologyIndexator Rotator SystemsCranabSanmina-SCIBAE Systems Hägglunds
Bosch Rexroth