"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-01

Coppélie Cocq invald i Kungl. Gustav Adolfs Akademien

NYHET Vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens sammanträde den 24 november valdes professor Coppélie Cocq, Umeå universitet, till inländsk arbetande ledamot.

Text: Per Melander

Coppélie Cocq är professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Hon är även docent i nordisk folkloristik, särskilt minoritetsstudier, vid Åbo Akademi.

Hon säger att hon blev förvånad men hedrad när hon fick veta att hon blivit invald i Gustav Adolfs Akademien.

– Det är kul att se att min kompetens uppmärksammas i ett sånt viktigt sammanhang.

Vilken funktion har Gustav Adolfs Akademien?

– KGAA har som främsta uppgift att främja forskning kring svensk folkkultur i vid mening. Detta sker genom att stödja forskning t.ex. genom stipendier och priser, samt understöda och arrangera forskningsaktiviteter.

Vad blir dina arbetsuppgifter i Gustav Adolfs Akademien?

– Som arbetande ledamot kommer jag att arbeta för att stimulera vetenskaplig verksamhet, främja och stärka forskning kring svensk folkkultur – och då mer specifikt inom mina områden, dvs forskning med samisk tematik samt digital forskning.

– Ledamöterna deltar också i sammanträden och processer kring nomineringar och utdelningar av priser, stipendier etc.

På Gustav Adolfs Akademiens webb står att läsa att:

"Coppélie Cocq disputerade 2008 i samiska studier på avhandlingen Revoicing Sámi narratives i vilken hon undersöker nordsamiskt berättande runt sekelskiftet 1900.

Förtjänstfullt analyserar hon två centrala samiska källskrifter, Johan Turis Muitalus sámid birra och Just Qvigstads fyrbandsverk Lappiske eventyr og sagn.

Efter doktorsavhandlingen har Coppélie Cocq publicerat en jämn ström av artiklar och böcker, som befäster bilden av en innovativ och högproduktiv forskare.

I sin vetenskapliga produktion kombinerar hon på ett spännande sätt minoritets- och ursprungsforskning, digital etnografi och folkloristik.

Sedan 2015 leder Coppélie Cocq “Working group on Digital Ethnography and Folklore” inom International Society for Ethnology and Folklore (SIEF).

Ytterligare ett exempel på Cocqs omfattande kontaktnät är att hon från 2019 till juli 2021 var professor i europeisk etnologi vid Helsingfors universitet".