"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-06

Coronaanpassad campusstart 10 augusti

NYHET - Vi är glada över att kunna öppna campus igen, även om det blir en lite annorlunda terminsstart med fortsatt fysisk distansering, säger rektor Hans Adolfsson. Undervisningen kommer att ske både på campus och på distans, och det är första- och sistaårsstudenter som är prioriterade att få vara på campus. - För dig som student innebär det att du måste söka information om just ditt program eller kurs. Vi ser fram mot att se dig på campus till höst!

Text: Camilla Bergvall och Jonas Ericson

Umeå universitetet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av covid-19. Fortfarande gäller gruppstorlekar på max 50 personer och lokaler anpassas för fysisk distansering. Inga publika arrangemang kommer att genomföras fram till årets slut. 

- Om rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten förändras kommer vi att följa dem, säger Hans Adolfsson.

Öppna lokaler

Alla publika ytor, lärosalar, grupprum och studieplatser kommer att anpassas så långt det är möjligt. Detta gäller även vid in- och utpassering till lokaler och hus. Vissa byggnader kan dock behöva vara låsta även fortsättningsvis. Studenter som behöver komma in tidigare kan kontakta Infocenter eller kursansvarig.

  • Sittplatser i salar avgränsas med 1–2 platser mellan varje person.
  • Tillgängliga sittplatser sprids diagonalt.
  • Laborationer och liknande undervisningsmoment kommer anpassas så det är möjligt att hålla avstånd.
  • Handsprit finns utplacerat och extra städning sker på ”beröringsytor”.
     

Mottagning för nya studenter

Mottagningen är en viktig del i att underlätta studiestarten för nya programstudenter och planerade aktiviteter kommer genomföras i mindre grupper.

Uppsamlingstentamina

Uppsamlingstentamina i augusti bör i första hand genomföras på distans. Om det inte är möjligt kan omprovet genomföras enligt ordinarie examinationsform i Östra paviljongen och andra lämpliga lokaler, som öppnas från och med 15 augusti.

Tillsammans hjälps vi åt

Umeå och Västerbotten har hittills haft väldigt få fall av allvarligt sjuka i covid-19. Vi kan tillsammans hjälpas åt att hålla den siffran nere. Det är viktigt att du som student håller avstånd, tvättar händerna och stannar hemma vid minsta symptom för att förhindra smittspridningen. Använd digitala lösningar för samarbete i de fall det är möjligt.
Om du som student känner en stor oro kan du kontakta din kurs- eller programansvariga eller kontakta Studenthälsan för samtalsstöd.

Mer detaljerad information finns på:
Information med anledning av covid-19