"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-09

Curie: Topplistor viktiga för svenska lärosäten

NYHET Intresset för globala universitetsrankningar har vuxit snabbt. När resultaten idag används av finansiärer, studenter och blivande medarbetare är det viktigt för lärosätena att ligga bra till på topplistorna – oavsett vad man tycker om rankningarnas kvalitet. Curie frågar bland annat Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, och företrädare för några andra svenska lärosäten hur han förhåller sig till fenomenet universitetsrankningar.

I artikeln konstaterar Hans Adolfsson bland annat att det ur marknadsföringssyfte är viktigt för universitetet att synas på rankningslistorna. I viss mån för rekrytering av forskare och lärare, men i högre grad för att locka internationella studenter.

– Trots att utbildningssidan knappt finns med i de stora rankningarna läser många studenter på grundnivå och avancerad nivå listorna. Många tittar på positionen och tror att siffran är absolut, medan det i själva verket ofta finns en stor osäkerhet bakom – hur väl rankningen är genomförd, vilka indikatorer man har tittat på och om de speglar hur bra universiteten egentligen är, säger Hans Adolfsson i artikeln.

Läs artikeln i sin helhet i Curie

Redaktör: Mattias Grundström Mitz