"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-08-19

Daniel Kallós ny tillförordnad prefekt på Konsthögskolan

NYHET Som det tidigare rapporterats om under våren 2013 avbröts rekryteringsprocessen av rektor till Konsthögskolan vid Umeå universitet. Från och med 19 augusti utses Daniel Kallós, professor emeritus i pedagogik, till tillförordnad prefekt vid Konsthögskolan.

Daniel Kallós

– Jag kommer att vara en övergående lösning, dels för att sköta de löpande sysslorna, men även medverka i arbetet med den externa utvärdering som Universitetskanslerämbetet, UKÄ, kommer att genomföra under hösten, säger Daniel Kallós.

– Min uppgift blir också att bidra till att följa upp de interna utredningar som universitetet genomfört.

Daniel Kallós har tidigare varit verksam vid Umeå universitet både som dekan och prefekt för lärarutbildningen. Daniel Kallós akademiska karriär sträcker sig över en tid på över 40 år. 1986 – 2002 vid Umeå universitet och 1959 – 1986 vid Lunds universitet. På det senare inte minst i arbeten med olika utvärderingar.

Daniel Kallós har även flera nationella och internationella uppdrag som omfattar lärarutbildning.

För närvarande är han ordinarie ledamot av kulturhuvudstadsutskottet och sitter som suppleant i kommunstyrelsen i Umeå kommun.

Under höstterminen kommer humanistiska fakulteten vid Umeå universitet att återuppta arbetet med rekrytering av ny rektor till Konsthögskolan.

Kontakt: Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten, Umeå universitet, tel. 070-550 86 05, per-olof.erixon@estet.umu.se

Länk till pressbild av Daniel Kallós

Redaktör: Per Melander