"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-20

Därför blir det inget högskoleprov i höst

NYHET Högskoleprovet ställs in även i höst. Det är inte tillräckligt säkert att genomföra i och med covid-19. – Umeå universitet står helt bakom det beslutet, säger rektor Hans Adolfsson.

Text: Johanna Fredriksson

Regeringen gav Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att undersöka förutsättningarna att genomföra högskoleprovet hösten 2020. Den 6 augusti kom svaret – UHR och samtliga 21 universitet och högskolor som anordnar provet är överens om att det inte går att genomföra höstens prov på ett ansvarsfullt sätt utan risk för smittspridning.

Umeå universitet står helt bakom beslutet att ställa in

– Det är inte möjligt att genomföra ett sånt här prov med den säkerhet som krävs och samtidigt hålla social distansering. Umeå universitet står helt bakom beslutet att ställa in, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Den grundläggande utmaningen med att genomföra högskoleprovet som planerat den 18 oktober är att många personer samtidigt ska samlas under många timmar i ett stort antal lokaler under pågående smittspridning av covid-19.

Finns flera utmaningar

Folkhälsomyndighetens, FHM, rekommendationer är social distansering på en till två meter och en begränsning av sammankomster till högst 50 personer i samma lokal. UHR:s prognos är att närmare 100 000 personer skulle ha anmält sig till höstens högskoleprov. Det är en stor utmaning att hitta anpassade lokaler för dessa att göra provet samtidigt, då det är en viktig del för att säkerställa provets rättssäkerhet. Provet börjar klockan 9.00, rasterna äger rum samtidigt för att minimera risken för fusk och provet avslutas även samtidigt över hela landet 16.30.

Vid fler provlokaler behövs även anställas fler provvakter, vilket är ytterligare en utmaning, i synnerhet då de som vanligtvis har den rollen är människor i riskgrupp. Utöver det befarar man att provdeltagarna kommer att ta sig till provtillfället även om de har symptom då högskoleprovet är en chans som få vill gå miste om.

UHR har inför sitt beslut vänt sig till alla lärosäten som anordnar högskoleprov för bedömning om att genomföra provet. Umeå universitet kalkylerar med att närmare 2 800 personer skulle ha anmält sig till ett prov i Umeå i höst och att restriktionerna innebär att antalet lokaler skulle behöva dubbleras, liksom antalet provledare och/eller assisterande provledare.

– En lokal som tidigare skulle ha rymt 30 personer kan vi med social distansering få in 15, säger Peder Tjäderborn, enhetschef vid Studentcentrum vid Umeå universitet.

Man räknar med att fast anställd personal skulle behöva beordras övertid och att det skulle tillkomma kostnader för hygienmaterial. Den totala kostnaden beräknas bli 125‒150 procent högre än vid tidigare höstprov, uppskattningsvis en miljon kronor mer än vanligt.

Det är ytterst tveksamt att vi hade klarat av att genomföra provet under de här omständigheterna

– Det är ytterst tveksamt att vi hade klarat av att genomföra provet under de här omständigheterna, säger Peder Tjäderborn.

Med anledning av de inställda högskoleproven har regeringen beslutat att förlänga giltigheten för resultat på högskoleprovet från fem till åtta år. För att möta framtida behov av social distansering har regeringen gett UHR i uppdrag att ta fram minst tre högskoleprov, i stället för två, per kalenderår under åren 2021–2023.

­­­­­­Tar lång tid att ta fram

Det är Umeå universitet och Göteborgs universitet som utvecklar proven, där Umeå står för sju av åtta delprov. Att ta fram ett prov är en process på två år som kräver enormt hög kvalitetssäkring, vilket gör det till en utmaning att arbeta fram ytterligare ett prov per år.

Det är inte heller någon enkel lösning att möta den utmaningen med mer personal då det utökade uppdraget är tidsbegränsat och personal utbildas internt, personalen hinner precis gå igenom alla steg av att göra ett prov innan anställningstiden tar slut.

– Det tar lång tid att utbilda välfungerande provutvecklare. Det tar två år innan personen har gått igenom alla processer från ax till limpa och sedan ska då anställningen snart ta slut, säger Per-Erik Lyrén, lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV, som utvecklar högskoleproven.

Pandemin i sig är även en utmaning för provutvecklarna. Provet görs i särskilda lokaler med skalskydd på Umeå universitet för att upprätthålla den höga säkerheten och provmaterialet finns på en intern server utan koppling till internet, så det går inte att jobba mot servern på distans.

Social distansering försvårar att alla ska kunna arbeta på plats samtidigt, vilket gör processen långsammare. Pandemin påverkar även tillgången till provgranskare, då många finns på andra orter eller är i riskgrupp.

Per-Erik Lyrén befarar kravet att göra fler prov på kortare tid under de förhållanden som pandemin för med sig innebär att de inte kommer att kunna hålla riktigt samma höjd.

Proven kommer fortfarande att hålla en tillräckligt hög kvalitet

– Vi som jobbar med proven ställer väldigt höga krav på att slutprodukten är tipp-topp. Med den ovisshet som är i nuläget så går det inte att garantera en kvalitet på samma nivå som tidigare, men proven kommer fortfarande att hålla en tillräckligt hög kvalitet, säger han.

FAKTA om högskoleprovet

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. För att bli antagen till högskolan krävs att den sökande är behörig. Därefter fördelas platserna till tre urvalsgrupper: minst en tredjedel på betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel som lärosätena själva får besluta om.

Högskoleprovet genomförs normalt en gång under hösten och en gång under våren varje år.

Varje högskoleprov består av 160 frågor, fördelade på verbala och kvantitativa provdelar. Frågorna är unika för varje provomgång och får inte ha varit med i tidigare prov. Det tar idag upp till två år att utveckla ett högskoleprov, från det att första uppgiftsförslaget läggs fram till ett färdigt prov.

Källa: Uhr, Universitets- och högskolerådet

 

Per-Erik Lyrén
Universitetslektor (tjänstledig), utredare
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 83