"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-16

Därför ökar stödet för SD på landsbygden och S i storstäderna

NYHET Sverigedemokraterna blev näst största parti på riksnivå och har även fått utökat stöd på landsbygden, inte minst i mindre norrländska kommuner. Samtidigt har Socialdemokraterna ökat i flera kommuner, kanske på grund av just Sverigedemokraterna. – En tolkning är att väljarna valt att markera mot Moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna på nationell nivå, säger Louise Skoog, postdoktor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

Den 11 september gick Sverige till val för riksdag, kommun och region. När nästan alla röster är räknade går det att konstatera att de stora förändringarna för kommun och regioner gäller Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.
– För Sverigedemokraterna så kan vi se att deras röstandelar ökat över hela landet. Tidigare har de på kommunal nivå främst varit stora i de skånska kommunerna. Men vi kan nu se att de dels ökat i Skåne, och dels hur de fått större andel av rösterna även i de norrländska kommunerna. De har gått fram i städerna också, men verkar även fortsatt vara starkare på landsbygden än i städerna, säger Louise Skoog, postdoktor, som forskar om politik och förvaltning i flernivåsystem, lokalisering av offentlig service, politiska konflikter samt relationen mellan stad och land vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

SD ökade mest i Dorotea

Att Sverigedemokraterna, SD, ökar över hela landet, och kanske främst i de mindre kommunerna i Norrland, tror Louise Skoog hänger ihop med att frågor om flyktingmottagning och integration har stigit på den politiska dagordningen för väljarna. Detta är frågor där SD står starka.

En tolkning skulle kunna vara att det ökade stödet för Sverigedemokraterna är en effekt av att väljarna vill rösta för en ny politisk riktning.

Men det kan också vara en effekt av missnöje med det rådande politiska styret och önskan om förändring.

Ett sådant exempel är kommunen Dorotea, i Västerbottens inland, där Sverigedemokraterna ökade mest i hela landet. Enligt ännu preliminära siffror röstade 23,4 procent av Doroteaväljarna på SD i riksdagsvalet, en ökning med 11 procentenheter och på kommunnivå ökade SD med 17 procentenheter från förra valet, till 22 procent.
– Det är svårt att säga definitivt varför, men en potentiell förklaring skulle kunna vara att under mandatperioden 2018–2022 så ingick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i det politiska styret. Det vill säga samtliga partier utom Sverigedemokraterna och lokala partiet Dorotea kommunlista ingick, säger Louise Skoog.
– En tolkning skulle kunna vara att det ökade stödet för Sverigedemokraterna är en effekt av att väljarna vill rösta för en ny politisk riktning – och eftersom i princip alla andra partier ingick i styret så är då SD nästan det enda alternativet, säger hon.

Men hon vill poängtera att även i grannkommunen Vilhelmina har Sverigedemokraterna gått framåt, vilket kan vara en indikation på att resultaten i Dorotea inte bara handlar om ett missnöje med det politiska styret.
– Utan att det är en del av en större trend inom kommunpolitiken i norra Sverige.

Kommuner har bytt från blått till rött

En annan sak som Louise Skoog noterat från årets val är att stödet för Socialdemokraterna har ökat i kommuner där de traditionellt varit blått styre.  
– Även Socialdemokraterna har gått framåt i flera kommuner. Det går att se dels i flera landsbygdskommuner – men förvånande nog även i de stora städerna. Detta verkar ha skett delvis på Moderaternas bekostnad. Där det till exempel verkar som att vissa distrikt i det annars blå Stockholm hellre har röstat på Socialdemokraterna än på Moderaterna, säger Louise Skoog.

Hon menar att det går att tolka stockholmarnas röster på Socialdemokraterna som en markering mot att Moderaterna på riksnivå släppt in Sverigedemokraterna till samarbete.

Det kommer sannolikt sluta i maktskifte på flera håll.

Även i Göteborg ökar Socialdemokraterna, men där är det i stället Liberalerna som tappat väljare och Moderaterna ökat.
– I Göteborg kan vi se att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna har ökat. Medan Liberalerna har tappat och även att det lokala partiet Demokraterna har rasat – troligen är det dessa väljare som nu har röstat på Moderaterna i stället, säger Louise Skoog.

En annan förändring är att Centerpartiet som länge varit starka både på landsbygden och i de stora städerna har tappat stöd både bland landsbygds- och storstadsväljarna.
– Det är än så länge svårt att sia om varför Centerpartiet har tappat stöd i många kommuner, men det hänger troligen ihop med att de tappat stöd även i riksdagen.

Förändringarna i väljarstöd kommer lägga grunden till förhandlingar om makten i många kommuner och troligtvis rita om den politiska kartan.
–  Det kommer sannolikt sluta i maktskifte på flera håll, säger Louise Skoog.

Mer information om Louise Skoog

Louise Skoog
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 55