Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Louise Skoog

Politik och förvaltning i flernivåsystem, lokalisering av offentlig service, politiska konflikter, relationen mellan stad och land, offentliga måltider

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet 2019. Mellan 2019-2022 arbetade jag som forskare i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet inom det VR-finansierade projektet Competetive democracy in Swedish local government. Sedan 2022 arbetar jag nu som postdoktor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

 

Forskningsintresse

Politik och förvaltning i flernivåsystem, lokalisering av offentlig service, politiska konflikter, relationen mellan stad och land, hållbar landsbygdsutveckling samt offentliga måltider.

 

Nuvarande forskning

Jag arbetar för närvarande med två forskningsprojekt:

 

"The challenge of localizing public services – equal access to public services and democratic governance in the whole of Sweden" (finansierat av Formas, ca 7 MSEK) (huvudsökande och projektledare). Inom projektet studerar vi hur prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentlig service i svenska kommuner och regioner kan göras på ett legitimt sätt.

 

"Competitive democracy in Swedish local government - how parliamentary settings and marketization form local political conflicts" (finansierat av Vetenskapsrådet, ca 2,8 MSEK) (medsökande och deltagande forskare). I projektet studerar vi hur kommunpolitiker och partier hanterar de motstridiga krav som ställs på dem från å ena sidan parlamentarism och politisk konkurrens och å andra sidan marknadisering och konkurrensutsatt förvaltning.

 

Jag är en del av forskarnätverket Team Nordic Shrinkage. Det är ett nätverk som startades genom finansiering från regeringens satsning "Uppdrag Landsbygd". Nätverket är tvärvetenskapligt och samlar forskare som delar ett intresse för krympande områden i norra Europa.

 

Avhandling

Politiska konflikter uppstår ur, eller får åtminstone näring av, splittringar och spänningar i samhället om hur resurserna bör fördelas mellan medborgare och sociala grupper. Dessa konflikter manifesteras på den parlamentariska arenan av politiska partier som företräder sina väljares intressen. Hur politiska konflikter uttrycks och hanteras är således centralt för förståelsen av det politiska systemet. I avhandlingen "Political conflicts - dissent and antagonism among political parties in local government" studerade jag vad politiska konflikter är, samt vad som är orsaker till och effekter av politiska konflikter på lokal nivå.

 

Political Research Exchange, Routledge 2022, Vol. 4, (1)
Skoog, Louise; Karlsson, David
Acta Politica
Skoog, Louise; Svensson, Petra
Politics and Policy, Wiley-Blackwell 2021, Vol. 49, (2) : 390-413
Skoog, Louise
Andra hjälpen: allt du behöver veta för att skriva en uppsats, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 181-193
Skoog, Louise
Göteborg: University of Gothenburg 2019
Skoog, Louise
Politics, Sage Publications 2017, Vol. 38, (2) : 182-196
Skoog, Louise; Karlsson, David
Lokalpolitisk lederskap i Norden, Oslo: Gyldendal Akademisk 2015 : 112-147
Skoog, Louise
Svenska politiker: om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, Stockholm: Santérus Förlag 2014 : 191-215
Karlsson, David; Skoog, Louise
Förvaltningshögskolans rapporter, 120
Skoog, Louise