"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-13

Datavetare och entreprenör får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Universitetslektor Johanna Björklund har använt sin forskning om datorer och språk på ett entreprenöriellt sätt snarare än att enbart förlita sig på en klassisk akademisk karriärväg. Hon prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kronor och delas ut i samband med Umeå universitets Årshögtid i februari 2022.

Text: Ingrid Söderbergh

– Jag är obeskrivligt tacksam till mina kollegor för den fina nomineringen och till Nordea som ser värdet av att länka samman industri, samhälle och akademi, säger Johanna Björklund, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och grundare av de Umeåbaserade medieföretagen Codemill och Adlede.

För att ett datorprogram ska förstå mänskligt språk måste informationen överföras till en form som kan bearbetas av en dator. Johanna Björklund studerar hur språk kan omarbetas baserat på dess struktur och hur semantik, betydelsen, kan extraheras. På en detaljerad nivå inriktar sig hennes forskning på djup semantisk språkanalys, vilket omfattar algoritmer som "förstår" sammanhanget och extraherar kärnan i traditionell textinformation, inklusive källor från sociala medier som Facebook och Twitter.

Automatisk skanning och föranalys av denna typ av informationskällor är av yttersta vikt för banksektorn när man ser till den enorma mängd information som fortfarande hanteras manuellt. Det finns dock mindre uppenbara men ännu mer intressanta applikationer.

Möjligheten att analysera och upptäcka korrelationer mellan traditionella informationskanaler och det som skrivs på sociala mediekanaler gör det möjligt att spåra informationsflödet inom organisationer och därigenom upptäcka oönskade fenomen, såsom insiderhandel. Dessutom möjliggör Johanna Björklunds forskning om multimodala informationskällor inkludering av exempelvis bilder och diagram i analysen.

Johanna Björklund är just nu i fasen med att starta en ny Wallenberg Research Arena, WARA, med namnet ”AI i media och språk”, tillsammans med Sandor Albrecht från KAW samt Kambiz Ghoorchian och Johan Mattson från Skandinaviska Enskilda Banken, SEB.

Förutom att Johanna Björklund publicerat flera forskningsartiklar i internationella topptidskrifter inom teoretisk datavetenskap används tekniken hon har utvecklat på Codemill och Adlede nu i stor utsträckning av globala företag, såsom BBC, Guardian News & Media, ITV, ProSieben och IKEA. Sammantaget är detta en mycket stark validering av hennes vetenskapliga prestationer genom kommersiell forskning och utveckling.

Hennes passion för forskning och utveckling har varit den främsta anledningen till att Codemill och Adlede har ett starkt fokus på högutbildad personal, där Codemill har vuxit till 60 anställda med ett antal dotterföretag, och Adlede, som är i ett tidigare skede, siktar mot samma bana. Det ständiga forsknings- och utvecklingsarbetet på företagen baseras till stor del på eller inspireras av Johanna Björklunds akademiska projekt vid universitetet. För företag av denna storlek är en sådan nivå av engagemang för forskning och utveckling exceptionell.

Biografi

Johanna Björklund tog sin doktorsexamen vid Umeå universitet 2007 med en avhandling i teoretisk datavetenskap. Efter en postdoktorperiod i Dresden, Tyskland, återvände hon till Umeå, där hon i dag är docent och universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Hon är också grundare av de Umeåbaserade företagen Codemill och Adlede.

För mer information, kontakta gärna:

Johanna Björklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 27