"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-23

De får Skytteanska Samfundets priser 2021

NYHET Jenny Ingridsdotter tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare vid humanistiska fakulteten, Sandra Wasara-Hammare samfundets konstpris 2021 till avgångselev vid Konsthögskolan i Umeå och skådespelaren Karin Larson tilldelas samfundets kulturpris till John Söderströms minne.

Text: Per Melander

Jenny Ingridsdotter tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2021 till yngre forskare vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

Motivering

Jenny Ingridsdotter är en driven ung forskare som på ett självständigt och framgångsrikt sätt har stakat ut sin akademiska karriär som etnolog.

Hon disputerade 2017 vid Södertörns högskola med en avhandling om ryska emigranter i Argentina, The Promises of the Free World: Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality.

Hon fortsatte sedan att forska i liknande spår men bytte akademisk miljö, till etnologi vid Inst. för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Sedermera har hon som huvudsökande fått ett nytt projekt, om skogsbränderna och civilsamhället under den heta sommaren 2018, externfinansierat av Formas.

Utöver avhandlingen har Ingridsdotter publicerat en serie artiklar i både svenska och internationella publikationer.

Hon är initiativrik och har flitigt odlat samarbeten med forskare inom och utom sin institution och driver självständigt flera internationella samarbeten med forskare från bl.a. University of Liverpool i Storbritannien och Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Ingridsdotter organiserar också kontinuerligt internationella och nationella workshops, konferenssessioner och seminarier.

Sandra Wasara-Hammare tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets konstpris 2021 till avgångselev vid Konsthögskolan i Umeå

Motivering

Sandra Wasara-Hammare hämtar inspiration från sin bakgrund och erfarenhet av arbetet i gruvorna i norra Sverige, vilka inte bara historiskt utan fram till idag utgör en ryggrad i Sveriges ekonomi.

Hennes konstnärskap uttrycks som en skyldighet att representera de människor och arbetsförhållanden hon har lärt känna där. Som den reflekterande konstnär hon är strävar Sandra inte efter en strikt personlig berättelse utan efter ett universellt språk.

Med fokus på begrepp som hård press och utmattning, men också de mycket flyktiga ögonblicken av omsorg och ömhet, omformulerar hon dessa till materiella accrochages och skulpturer.

Sandra söker inte sällan efter objet trouvé, upphittade och redan använda objekt med inbäddade mänskliga tillstånd vilka uttrycks med hjälp av olika materialiteter.

Hon använder dessutom färg, antingen i målade monokroma dukar eller som en del av skulpturen, vilket blir en ledtråd till ett inre liv, ett humör, som tillskrivs verket.

Skådespelaren Karin Larson tilldelas Kungliga Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne 2021

Motivering

Karin Larson ser teater som en slags konstnärlig forskning kring vad det är att vara människa. All konst kan förändra oss, och det är därför hon tycker att mötet med de små är så viktigt.

I ett försök att formulera en agenda för Karin Larsons konstnärskap ingår med självklarhet humanism, empati, kommunikation och demokrati.

Efter många år på Ögonblicksteatern har hon efter pensionering fortsatt med sitt teaterskapande på Tantteatern som hon sedan 2012 driver tillsammans med Kajsa Reicke.

Ensemblen vill lyfta den äldre medelålders tanten, hon som utgör det kulturbärande skiktet, och låta kvinnorna ta större plats i det offentliga rummet.

Detta engagemang och det som Karin Larson bidragit med till scen–konsten, liksom hennes starka förankring i Umeå med stadig norrländsk utblick, gör Karin Larson till en välförtjänt och värdig mottagare av kulturpriset till John Söderströms minne.