"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-27

Demens, smarta städer, skog och Arktis – Umeå universitet i Almedalen 2017

NYHET Almedalsveckan är en av Sveriges största politiska mötesplatser. Från Umeå universitet delar ett antal forskare och lärare med sig av sina kunskaper i olika arrangemang.

Många ämnen diskuteras årligen under Almedalsveckan, som i år äger rum 2–9 juli. Umeå universitet har inget eget arrangemang eller utställning i Almedalen. Men lärare och forskare från Umeå deltar i andra arrangörers programpunkter.

Det handlar bland annat om äldrevård, psykisk ohälsa, miljö och klimat, energisektorn, skogen, ungas nätanvändning och utbildning som avhandlas när några av universitetets forskare och lärare deltar i olika arrangemang.

Nedanstående lista ger en fingervisning om vad som Umeå universitet på olika sätt har anknytning till. Följ länkarna i respektive rubrik för att läsa mer om programpunkterna.

Ett gott liv hela livet - hur blir det möjligt?
Medverkande från Umeå universitet: Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
Dag och tid: 3/7 2017, kl. 08.00–16.00 (Yngve Gustafsson talar 12.40-13.30, under rubrik Diskrimineras människor med demens – undernäring och olämpliga läkemedelsbehandlingar allt vanligare hos demenssjuka)
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum och Famna

Design för digital didaktik - vilka designer av undervisningspraktiken stödjer lärandet?
Medverkande från Umeå universitet: Peter Bergström, lektor i interaktiva medier och lärande vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Dag och tid: 3/7 2017, kl. 12.45–13.30
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7
Arrangör: Atea Sverige AB

När mattkanten är farligare än trafiken – nollvision för fallolyckor bland pensionärer
Medverkande från Umeå universitet: Erik Rosendahl, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
Dag och tid: 3/7 2017 13:00 - 13:45
Plats: Strandvägen, H526_b
Arrangör: News55, Koll på läkemedel

Hur kan utveckling av smarta städer bidra till Sveriges klimatmål?
Medverkande från Umeå universitet: Agneta Marell, professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.
Dag och tid: 3/7 2017 13:45 - 14:45
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Arrangör: Smart Sustainable Cities, Energimyndigheten

Elchock hotar leveranssäkerheten
Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.
Dag och tid: 3/7 2017 14:00 - 15:00
Plats: Donnersgatan 6
Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Allt du velat veta men aldrig vågat fråga om lungcancer
Medverkande från Umeå universitet: Mikael Johansson, universitetslektor/överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskaper.
Dag och tid: 4/7 2017 08:30 - 09:30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Lungcancerpodden, Lungcancerföreningen

Ett nytt samhällskontrakt för skogen? Hur hittar vi en ny väg framåt?
Medverkande från Umeå universitet: Camilla Sandström, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Erland Mårald, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.
Dag och tid: 4/7 2017 10:00 - 11:50
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet

På vilket sätt blir barn och unga medvetna mediekonsumenter?
Medverkande från Umeå universitet: Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet
Dag och tid: 4/7 2017 11:45 - 12:30
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7
Arrangör: Atea Sverige AB

Var bor Sveriges nya skogsägare?
Medverkande från Umeå universitet: Carina Keskitalo och Kerstin Westin, professorer vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
Dag och tid: 4/7 2017 12:00 - 13:30
Plats: Novgorodgränd 1
Arrangör: Formas-forskningsprogrammet Plural.

Ett värdigt liv med demens
Medverkande från Umeå universitet: Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
Dag och tid: 4/7 2017 12:30 - 16:00 (Yngve Gustafssons föredrag kl. 14-16 under rubriken Kan man rehabilitera människor med demenssjukdom?)
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21
Arrangör: Demensförbundet

Förstärkt verklighet - något för framtidens lärande?
Medverkande från Umeå universitet: Eva Mårell-Olsson, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Dag och tid: 4/7 2017 12:45 - 13:30
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7
Arrangör: Atea Sverige AB

Klimathot, hållbara städer och bättre hälsa - vad är möjligt?
Medverkande från Umeå universitet: Bertil Forsberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
Dag och tid: 4/7 2017 14:10 - 15:00
Plats: Strandvägen, H502
Arrangör: Sjukhusläkarna/Läkarförbundet

Hur tar vi ner himlen på jorden?
Medverkande från Umeå universitet: Camilla Sandström, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Erland Mårald, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.
Dag och tid: 4/7 2017 15:00 - 16:00
Plats: Strandvägen, H523
Arrangör: Future forests

Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller Arbetsförmedlingens miljarder?
Medverkande från Umeå universitet: Jens Ineland, universitetslektor och forskare vid Pedagogiska institutionen.
Dag och tid: 5/7 2017 09:30 - 10:15
Plats: Packhusplan, Tidigare Kafé Strandporten
Arrangör: Riksförbundet FUB

Europeiskt bistånd till de fattigaste - rättsosäkerheten och hur långt sträcker sig välfärden?
Medverkande från Umeå universitet: Andreas Pettersson, jur dr, Juridiskt forum.
Dag och tid: 5/7 2017 10:00 - 10:45
Plats: Hästgatan 2
Arrangör: Svenska ESF-rådet

Är det någon mening med att kalla norra Sverige arktiskt?
Medverkande från Umeå universitet: Carina Keskitalo, professor vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Dieter Müller, vicerektor och professor i kulturgeografi.
Dag och tid: 5/7 2017 10:00 - 12:00
Plats: Novgorodgränd 1
Arrangör: Mistra Arctic Sustainable Development-forskningsprogrammet

Functions, conditions, practices, and health of school leaders
Medverkande från Umeå universitet: Olof Johansson, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Centrum för skolledarutveckling, Helen, Ärlestig, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, avdelningschef Centrum för skolledarutveckling.
Dag och tid: 5/7 2017 13:00 - 13:50
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Mittuniversitetets rektorsprogram

Är skolledare en egen profession?
Medverkande från Umeå universitet: Olof Johansson, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Centrum för skolledarutveckling.
Dag och tid: 5/7 2017 15:00 - 15:50
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Mittuniversitetets rektorsprogram

Nästa generation av skolledarutbildning – vad kommer efter rektorsprogrammet?
Medverkande från Umeå universitet: Helen Ärlestig, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, avdelningschef Centrum för skolledarutveckling.
Dag och tid: 5/7 2017 16:00 - 17:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Mittuniversitetets rektorsprogram

Till hela programmet för Almedalsveckan 2017

 
För mer information, kontakta gärna

Umeå universitets pressjour
Telefon: 090-786 50 89
E-post: press@umu.se

Foto: Louise Florin, Region Gotland

Redaktör: Ola Nilsson