"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-13 Uppdaterad: 2023-12-15, 14:32

Demografiska databasen firar 50 år – uppmärksammande under höst och vår

NYHET Demografiska databasen (DDB) firar 50-årsjubileum under 2023. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt under höst och vår.

För 50 år sedan startade Demografiska Databasen (DDB), en av Umeå universitets första stora forskningsinfrastrukturer, sin verksamhet. Det var ett pionjärarbete som gav sig in på ett helt nytt och oprövat område: att använda de informationsrika svenska kyrkböckerna för att bygga befolkningsdatabaser för forskning. Den drivande kraften var professorn i pedagogik vid Umeå universitet, Egil Johansson.

Verksamheten byggde på att läsa och tolka den nedtecknade och omfattande informationen i husförhörslängderna och sedan digitalisera och bearbeta denna i stora databaser. Arbetet resulterade i att nya forskningsfält såg dagens ljus och en ökad kunskap om samhällsutvecklingen under dryga 200 år möjliggjordes.  Den forskning som producerats alltsedan starten 1973 är nationellt och internationellt omtalad och erkänd.

DDB utgör sedan 2015 en del av CEDAR, Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet.

Firande under höst och vår
50-årsjubileet kommer att uppmärksammas på flera sätt under hösten och våren. CEDARs ordinarie seminarieserie kommer att innehåll speciella jubileumssatsningar och på webben kommer intervjuer och reportage ge fördjupat innehåll om verksamheten idag och historiskt.

Läs mer på Jubileumssidan som samlar information och aktivieter kopplade till 50-årsfirandet. Jubileumssida